سابقه فعالیت های پژوهشی سید محمد حسین جوادی

سابقه فعالیت های پژوهشی سید محمد حسین جوادی

 

الف) مشارکت درطرح های تحقیقاتی ملی ودانشگاهی

عنوان طرح
نقش
مجری
سال
بررسی راههای ارتقای سطح تکامل کودکان_فاز اول:تدوین برنامع جامع ارتقی تکامل کودکان ایرانی
همکار اصلی
دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی تهران
1388
برنامه ملی رشدوتکامل یکپارچه خردسالان
مسئوول کارگروه تحقیقاتی"قوانین وحقوق ورشدوتکامل یکپارچه کودکان
وزارت بهداشت-دانشگاه تهران-مرکزتحقیقات رشد وتکامل کودکان
88-1387
اثربخشی اردوهای سازمان جوانان هلال احمرایران
همکاراصلی
-
1392

 

ب) مقالات چاپ شده درمجلات درارتباط با رشته

عنوان مقاله
عنوان مجله
سال
بررسی وضعیت گذشته وموجودمددکاری اجتماعی درسازمان زندانها وپیشنهاد وضعیت مطللوب
مجموعه مقالات شانزدهمین همایش سراسری مددکاران اجتماعی ایران
1382
مهارتهای مددکاران اجتماعی درمواقع بحران
ماهنامه سیمرغ-جلددوم،انتشارات سازمان زندانها
1383
بررسی تاثیراموزش مقررات راهنمایی ورانندگی برعملکرد ترافیکی کودکان پیش دبستانی
نگاه نو-فصلنامه سازمان بهزیستی
1387
جنبه های اجتماعی تکامل کودکان
خلاصه مقالات کنگره ملی سلامت خانواده
1387
مقایسه میزان مهارت های اجتماعی نوجوانان بي سرپرست ساكن در مراکز با نوجوانان ساكن در خانواده و خانواده جایگزین
خلاصه مقالات کنگره ملی سلامت خانواده
1388
دلایلی درحمایت ازسرمایه گذاری برای رشد وتکامل کودکان
چکیده مقالات اولین همایش ملی سلامت شهری
اردیبهشت1389
تأثیر اجرای سراسری برنامه ارائه یک وعده غذای گرم در روستامهدها بر شاخص­های فقر کودکان
چکیده مقالات اولین کنگره علمی مددکاری اجتماعی درحوزه کودکان
1390
رویکردهای نوین درفقرونابرابری کودکان
چکیده مقالات دومین سمینار بررسی آسیب های کودکان کار و خیابان
1390
ساخت ورواسازی پرسشنامه وابست پذیری
فصلنامه علمی -پژوهشی پژوهش اجتماعی
1392
بررسي تأثير كارگاه آموزشي بهداشت باروری دربحرانها آگاهي، نگرش وعملکرد در جوانان عضوسازمان جوانان جمعیت هلال احمرایران
فصلنامه علمی- پژوهشی امدادونجات
پاییز 1392

 

ج) سخنرانی در کنگره های ملی و همایشها ی علمی داخلی و خارجی

عنوان سخنرانی درکنگره
عنوان همایش
محل برگزاری
تاریخ
ارتقای هوش هیجانی درنوجوانان
سمینارتکامل کودکان
دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی
1386
مفهوم رشدوتکامل یکپارچه کودکان خردسالIECD))،وضعیت ایران درگذشته،حال وچشم انداز آینده
همایش سازمانهای دولتی وغیر دولتی فعال درزمینه کودکان
دفتریونیسف ایران
سپتامبر2007
مختصری ازروند اجرای طرح والدیت مطلوب درسه استان ایران درقالب یک همکاری بین بخشی
گردهمایی تبادل نظر منطقه ای ارزیابی برنامه های تربیت فرزند
کشور مراکش-رباط
2008
جنبه های اجتماعی تکامل کودکان وضرورت تدوین سندملی رشدوتکامل کودکان
کنگره ملی سلامت خانواده
مرکزهمایشهای بین المللی رازی
1377
روستا مهدها ،مشارکت اجتماعی وکارآفرینی
اولین کنفرانس ملی خلاقیت،نوآوری وکارآفرینی مدارس
مرکز همایشهای کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان
1377
مقایسه میزان مهارت های اجتماعی نوجوانان بي سرپرست ساكن در مراکز با نوجوانان ساكن در خانواده و خانواده جایگزین
کنگره ملی سلامت خانواده
مرکزهمایشهای بین المللی رازی
1388
دیدگاههای نوین مددکاران اجتماعی درفرایند دادرسی ویژه نوجوانان
"کارگاه دادرسی نوجوانان "ویژه مددکاران سازمانهای دولتی فعال درارائه خدمات اجتماعی به نوجوانان
هتل ارم تهران
1388
نگاهی به فقر کودکان و معرفی یک مداخله اثر بخش در کاهش فقر و محرومیت کودکان
همایش حقوق کودک
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
1388
دلایل سرمایه گذاری درزمینه تکامل ابتدای کودکی
اولین همایش ملی سلامت شهری
مرکزهمایشهای بین المللی رازی
اردیبهشت1389
تأثیر اجرای سراسری برنامه ارائه یک وعده غذای گرم در روستامهدها بر شاخص­های فقر کودکان
دومین کنفرانس مددکاری اجتماعی ایران
دانشگاه آزادگناباد
1390
سلامت جوانان وسندچشم انداز بیست ساله کشور
انجمن مددکاران اجتماعی ایران
-
1390
ابعادسلامت اجتماعی درکودکان پیش ازدبستان
سمینارآموزش وسلامت کودکان پیش دبستانی
دانشگاه علوم بهزیستی وتوان بخشی تهران
1391
مسايل ومشكلات فرزندان زندانيان
انجمن حمايت ازحقوق كودكان
انجمن حمایت ازحقوق کودکان
1392

 

د) عضویت درکمیته علمی کنگره ها وهمایشها

عنوان کنگره یا همایش
برگزارکننده
سمت
تاریخ
کنگره ملی سلامت خانواده
جهاد دانشگاهی دانشگاه ایران با همکاری وزارت بهداشت
عضو کمیته علمی
1387
اولین کنفرانس مددکاری اجتماعی ایران
دانشگاه آزاد اسلامی واحدگناباد
عضو کمیته علمی
1387
کنگره ملی سلامت خانواده
جهاد دانشگاهی دانشگاه ایران با همکاری وزارت بهداشت
عضو کمیته علمی
1388
نخستین همایش منطفه ای کودک
سازمان بهزیستی استان کهکیلویه وبویر احمد
عضو کمیته علمی
1388
نخستین سمپوزیم نقش مددکاران اجتماعی دربلایا
وزارت بهداشت درمان وجمعیت هلال احمر
عضو کمیته علمی
1389
اولین همایش ملی دوسالانه آسیب های اجتماعی ایران
سازمان بهزیستی کشور
عضو کمیته علمی
1390
دومین کنفرانس مددکاری اجتماعی ایران
دانشگاه آزاد اسلامی واحدگناباد
عضو کمیته علمی
1390
اولین کنکره علمی مددکاری اجتماعی درحوزه کودکان
انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران
عضو کمیته علمی
1390
شش کنکره علمی درحوزه مداخلات روانی اجتماعی دربلا یا
سازمان جوانان هلال احمر ایران
دبیر علمی
1390
کنگره ملی فضاهای مجازی وآسیب های اجتماعی نوپدید
وزارت تعاون,کارورفاه اجتماعی
عضو کمیته علمی
1391
دومين همايش ملي ارتقاي امنيت غذايي اقشارآسيب پذير
وزارت تعاون,کارورفاه اجتماعی ووزارت بهداشت
عضو کمیته علمی
1391
دومین سمینارعلمی آموزش وسلامت کودکان پیش دبستانی
دانشگاه علوم بهزیستی وتوان بخشی تهران
عضو کمیته علمی
1392
كنگره بين المللي سلامت درحوادث وبلايا
سازمان بسيج جامعه پزشكي كشور
عضوكميته توانبخشي
1392