کتابی برای مددکاران اجتماعی در بیمارستان ها

این کتاب به بررسی همه جانبه از کار مددکار اجتماعی در بیمارستان پرداخته است.

جو آن بدر به طور ماهرانه ای در توصیفاتش از مسائل کلیدی سلامت و دیدگاه خانواده و بیمار را با نقش‌هایی که مددکاران اجتماعی در بخشهای مختلف بیمارستان ایفا می‌کنند، ترکیب کرده است. این کتاب که با یک رویکرد تجربی نوشته‌شده، بیان می‌کند مددکاران اجتماعی چه کاری انجام می‌دهند، و در کجا و چرا این کار را انجام می‌دهند.

 در نگارش کتاب ، بیش از ۱۳۰ مددکار اجتماعی در بیش از ۲۰ بیمارستان شهری و روستایی مصاحبه شدند. آن‌ها شامل بخش سوختگی ، بخش مراقبت‌های ویژه، بخش کودکان، بخش پیوند عضو، اتاق‌های  اورژانس ، بخشهای جراحی ، واحدهای دیالیز و بخشهای عمومی و.. بودند. مؤلف از مدیران و سرپرستان بخش‌های مختلف نیز در تألیف کتاب مشورت گرفته است. دکتر ثریا سیار و دکتر سید محمد حسین جوادی مترجمین این کتاب می باشند.

این کتاب توسط انتشارات رشد فرهنگ در بهار 1398 منتشر شده است و دکتر اکبر بخشی نیا و زهرا میر محسنی ویراستاران این کتاب می باشند. دکتر فریدون نوحی رئیس بیمارستان قلب شهید رجایی مقدمه این کتاب را نوشته اند.

در ابتدای هر فصل کتاب ، درباره یک وضعیت پزشکی خاص، بر اساس تحقیقات و آخرین اطلاعات پزشکی، آموزش داده می‌شود. سپس بیماری‌ها از دیدگاه بیماران و مراقبان خود به تصویر کشیده می‌شوند. بعد نقش‌های مددکاران اجتماعی مورد بررسی قرار می‌گیرند و با جمع‌بندی اظهارات مددکاران اجتماعی به سؤالات زیر پاسخ داده می‌شود:

-    یک مددکار اجتماعی واقعاً چه‌کار می‌کند؟
-   مددکاران اجتماعی چگونه نقش و عملکرد خود را در یک واحد خاص تعریف می‌کنند؟
-   چه انتظاراتی از یک مددکار اجتماعی در یک بخش خاص بیمارستان وجود دارد؟

 دانشجویان و مددکاران اجتماعی که در زمینه ی مراقبت‌های بهداشتی و درمان کار می‌کنند، اصلی‌ترین مخاطبان این کتاب هستند. خواننده درباره شرایط پزشکی مختلف و آنچه در مراقبت از بیمار و همچنین درک اعضای خانواده و تجارب مراقبتی است، می‌آموزد. خواننده ندای مددکاران اجتماعی را می‌شنود، و می‌تواند تصور کند که آنها چگونه و در چه فضایی کار می‌کنند.

برای تهیه این کتاب می توانید باشماره 09127174954 تماس بگیرید.