مددکاری جامعه ای در خدمت اجتماعی شدن نظام سلامت

به گزارش خبرنگار پرتال تخصصی مددكاری اجتماعی، کارگاه آموزشی "مددکاری جامعه ای با رویکرد اجتماعی شدن نظام سلامت"ویژه مددکاران اجتماعی کلان منطقه ۹ کشور، توسط معاونت اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در مورخ  ۵ و ۶ دی ماه برگزار شد.

رویکرد های نوین سلامت که در آن به ابعاد اجتماعی سلامت بیش از هر زمان پرداخته شده؛ ورود مددکاران اجتماعی را به عرصه سلامت بویژه سلامت اجتماعی اجتناب ناپذیر نموده است.

مددکاری اجتماعی با قدمتی ۵۷ ساله در نظام سلامت فرصت و ظرفیت بالایی برای اجرای مدل های مددکاری جامعه ای در جهت تحقق اندیشه های اجتماعی شدن سلامت دارد. معاونت اجتماعی وزارت بهداشت بر این باور است که یکی از ستون های اصلی رویکرد اجتماعی شدن سلامت، توسعه خدمات کمی و کیفی مددکاری اجتماعی در مراکز درمانی و شبکه بهداشت درسطح کشور می باشد.

مددکاری جامعه ای بعنوان تلاشی سازمان یافته برای تأمین نیازهای جامعه با بسیج امکانات مادی و معنوی و جلب مشارکت اعضای جامعه در جهت تأمین نیازهای جمعی در جوامع شهری و روستایی تعریف می شود.

نرخ بالای مشکلات و آسیب های اجتماعی در جامعه و هزینه های تحمیلی آن بر نظام سلامت ضرورت بهره گیری از کار ابزارهای مددکاری جامعه ای در نظام سلامت را تبیین می کند. از این رو یکی از آموزش های ضمن خدمت مددکاران اجتماعی در مراکز درمانی سطح کشور برگزاری کارگاه های آموزشی مددکاری جامعه ای با رویکرد اجتماعی شدن نظام سلامت می باشد. که اولین دوره این کارگاه درکلان منطقه ۹ دانشگاه های علوم پزشکی کشور در مورخ ۵ و ۶ دی ماه سال ۱۳۹۷ دربیمارستان قائم مشهد برگزار گردید و دومین دوره آن در تاریخ ۱۱ و ۱۲ دی ماه سال ۱۳۹۷ در مشهد برگزار خواهد شد. در این دوره آموزشی ۱۴۰ نفر از مددکاران اجتماعی مراکز درمانی سه استان خراسان رضوی، شمالی و جنوبی حضور دارند.

اداره مددکاری اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی مشهد مسئول برگزاری این کارگاه های آموزشی است.

دکتر سید محمد حسین جوادی عضو هیات علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران عهده دار تدریس این کارگاه های آموزشی می باشند.

مباحث اصلی این دوره شامل : مفاهیم مددکاری جامعه ای و اجتماعی شدن سلامت، ضرورت مددکاری جامعه ای در نظام سلامت، مدل های مددکاری جامعه ای، روش رشد و توسعه محلی، روش برنامه ریزی اجتماعی، روش اقدام اجتماعی، مراقبت اجتماعی و روش های ارزیابی سریع محله می باشد.

کارگاه با استفاده از تکنیک های تسهیل گری و بازی نقش برگزار شده است. سخنران افتتاحیه كارگاه دکتر خدایی معاون اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی مشهد و سخنران اختتامیه دکتر قورچی مدیر مشارکت های مردمی معاونت اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی مشهد بودند.