کارگاه آموزشی حمایت از کودکان در شرایط اضطراری برگزار شد

کودکان به عنوان یک گروه اجتماعی ، در هنگام بروز بحران ها وشرایط اضطراری در رأس گروه های آسیب پذیر جامعه واقع می شوند. در این شرایط عمدتاً کودکان قادر به برآوردن نیازهای اولیه خود نیستند و گاهی حتی در صورت نبودن شخص، گروه یا سازمان حمایت کننده حیاتشان به خطر می افتد.

كودك آزاری و غفلت از آنها، خشونت و بهره كشی جنسی، تنبیه بدنی، قاچاق، آدم ربایی، كار كودكان، سرباز گیری در نیروهای نظامی، محروم كردن كودك از حقوقش، ارتكاب جرائم، مین های زمینی، خطرات محیطی مانند خشكسالی، زلزله و...، سوء مصرف مواد، ازدواج های زودهنگام و اجباری و آثار روانی ناشی از شرایط بحرانی مهمترین خطراتی هستند كه در شرایط بحرانی كودكان را تهدید می كنند.

به گزارش خبرنگار پرتال تخصصی مددکاری اجتماعی ،یکی از ماموریت های اصلی سازمان بهزیستی کشور ارائه خدمات مختلف به کودکان است. بر این اساس کارگاه های آموزشی برای تربیت مددکاران اجتماعی متخصص در دفتر امور زنان و خانواده سازمان بهزیستی پیش بینی شده است. "کارگاه آموزشی حمایت از کودکان در شرایط اضطراری"نام کارگاهی است که درمورخ 14 و 15 شهریورماه 1396 برای 40 نفر از مددکاران اجتماعی بخش دولتی و غیردولتی دفتر امورزنان و خانواده بهزیستی استان تهران در محل سالن کنفرانس بهزیستی شهر تهران برگزار گردید.

محتوای آموزشی این کارگاه شامل: آشنایی با مفاهیم مرتبط با کودکان در شرایط اضطراری،اصول کلیدی پیمان نامه حقوق کودک، اصول بنیادین حمایت ازکودکان درشرایط اضطراری،آشنایی با انواع کودکان در شرایط اضطراری و مخاطراتی تهدیدکننده کودکان،طبقه بندی کودکان درشرایط اضطراری،حداقل استانداردها برای حمایت از کودکان در فعالیت های بشر دوستانه، مداخلات روانی اجتماعی در شرایط اضطراری،نیروی انسانی مورد نیاز در شرایط اضطراری،محیط های دوستدار کودک و شبیه سازی مورد بود.

دکتر سید محمدحسین جوادی ؛ دکترای تخصصی مددکاری اجتماعی و عضو هیات علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران عهده دار تدریس در این کارگاه آموزشی بودند.

کارگاه با استفاده ازتکنیک های تسهیل گری برگزار گردید.