مداخلات روانی و اجتماعی در حوادث و سوانح

کارگاه آموزشی حمایت از کودکان در شرایط اضطراری برگزار شد

کودکان به عنوان یک گروه اجتماعی ، در هنگام بروز بحران ها وشرایط اضطراری در رأس گروه های آسیب پذیر جامعه واقع می شوند. در این شرایط عمدتاً کودکان قادر به برآوردن نیازهای اولیه خود نیستند و گاهی حتی در صورت نبودن شخص، گروه یا سازمان حمایت کننده حیاتشان به خطر می افتد.

ادامه مطلب...

مداخلات روانی و اجتماعی حلقه مفقوده و سرگردان مدیریت حوادث

حوادث و بلایا برای جوامع ناآماده و ناایمن پدیده‌هایی مصیبت‌بار و همراه با خسارتهای بیشتر هستند. این حوادث علاوه بر خسارات عینی و مستقیم نظیر مرگ و میر، آسیبهای جسمی و اقتصادی که توجه همه ناظران را به خود جلب می‌کند، خسارات غیرمستقیمی نیز به همراه دارند. پیامدهای روانی و اجتماعی حوادث و بلایا از جمله این خسارات غیرمستقیم است که بخش عمده‌ای از جامعه را تحت تاثیر خود قرار می‌دهند.

ادامه مطلب...

هزینه های پنهان تصادف دو برابر هزینه های آشکار است

علیرضا جهانگیر در برنامه "گفت ‌و گوی اجتماعی" رادیو گفت ‌و گو اظهار داشت: اگر تصادف رخ ندهد، جلوی همه هزینه های آشکار و پنهان گرفته می شود و در جیب مان می ماند. بالا بودن هزینه های تصادفات در همه کشورها وجود دارد ولی هزینه های پنهان دو برابر هزینه های آشکار است و اگر به عدد و رقم حساب کنیم، برای کشته های سال گذشته نزدیک به 135 هزار میلیارد تومان هزینه شده است.

ادامه مطلب...