رشد و تکامل یکپارچه کودکان

رشد و تکامل همه جانبه کودکان IECD

رشد و تکامل همه جانبه کودکان  "رويکردی جامع به سياستگذاری و برنامه‌ريزی برای کودکان از بدو تولد تا هشت سالگی و والدين و مراقبان آنان با هدف پرورش یکپارچه توانمندی‌های تحولی کودکان در ابعاد شناختی، هیجانی- اجتماعی، زبانی، جسمانی، معنوی می‌باشد.

بررسی اثربخشی دوره ی مهدکودک بر سازگاری کودکان در دوره پیش دبستانی

چکیده مقالات چهارمین سمینار آموزش و سلامت کودکان پیش از دبستان - این پژوهش باهدف بررسی اثربخشی دورهی مهدکودک بر سازگاری کودکان در دوره پیش دبستانی انجام شد.

بررسی رابطه بازی های رایانه ای با اختلالات رفتاری در کودکان پیش دبستانی

چکیده مقالات چهارمین سمینار آموزش و سلامت کودکان پیش از دبستان - هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بازی های رایانه ای با اختلالات رفتاری کودکان پیش دبستانی شهر گرگان است.