رشد و تکامل یکپارچه کودکان

بررسی نقش خانواده و مربیان در آموزش های پیش از دبستان

چکیده مقالات چهارمین سمینار آموزش و سلامت کودکان پیش از دبستان - بنیان های دانش، مهارت و نگرش ها از دوره ی پیش دبستانی شکل می گیرند و اهمیت و ضرورت آنها برای خاص و عام پذیرفته شده است.

کودک و رسانه های صوتی و تصویری

چکیده مقالات چهارمین سمینار آموزش و سلامت کودکان پیش از دبستان - کودکان ما امروزه در خانه ای پا به دنیا می گذارند که تلویزیون در آن به طور میانگین هفت تا هشت ساعت در روز روشن است. حالا دیگر بیش از آنکه از مادربزرگ ها داستان و از پدربزرگ ها خاطره بشنویم این تلویزیون است که داستان های مربوط به انسان ها، زندگی و ارزش های آن را برای ما بیان می کند . تلویزیون، امروزه به عنوان عمومی ترین و پرمخاطب ترین رسانه جمعی، سهم عمده ای در آموزش و تأثیرگذاری مستقیم و غیرمستقیم بر فرهنگ و روح و روان جمعی دارد .

تاثیر کاربرد بازی بر پرخاشگری و خودکنترلی کودکان مبتلا به ADHD

چکیده مقالات چهارمین سمینار آموزش و سلامت کودکان پیش از دبستان - این پژوهش با هدف بررسی اثرات کاربرد بازی بر کاهش پرخاشگری و افزایش خودکنترلی کودکان مبتلابه اختلال بیش فعالی / نقص توجه انجام گرفت.