رشد و تکامل یکپارچه کودکان

نقش بازی در پرورش خلاقیت کودکان

چکیده مقالات چهارمین سمینار آموزش و سلامت کودکان پیش از دبستان - امروزه، بسیاری از افرادی که با کودکان کار می کنند بر این عقیده اند که بازی برای کودکان به منزلة کاری اساسی است، فرصتهای بازی آزاد برای رشد و سلامت آنها بسیار حیاتی است.

اثربخشی آموزش پیش دبستانی بر سازگاری اجتماعی دانش آموزان ابتدایی

چکیده مقالات چهارمین سمینار آموزش و سلامت کودکان پیش از دبستان - باتوجه به آمادگی های جسمی، روانشناختی و اجتماعی کودک در دورة پیش دبستانی برای پیشرفت در جنبه های مختلف تحولی و گواهی پژوهش های مختلف در تأثیر مثبت آموزش های این دوره بر سازگاری اجتماعی کودکان دورة ابتدایی، لزوم توجه بیشتر به آموزش های پیش دبستانی از لحاظ کمی و کیفی و انجام پژوهش های مناسب در جهت سنجیدن اثرات و نیز بهبود محتوا و انجام آموزش ها، مفید و لازم به نظر می رسد.

نقش رسانه بر سلامت خانواده

چکیده مقالات چهارمین سمینار آموزش و سلامت کودکان پیش از دبستان - ما انسان ها در شرایطی بسر می بریم که جهان در حال پیشرفت است و تغییرات و تحولات جدی و مهمی در عصر حاضر به وقوع پیوسته است .

آمار و اطلاعات

بازدید امروز :59
بازدید دیروز :185
این هفته :439
این ماه :4741