رشد و تکامل یکپارچه کودکان

نقش فضای بازی در سلامت روان کودکان پیش از دبستان

چکیده مقالات چهارمین سمینار آموزش و سلامت کودکان پیش از دبستان - پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش فضای بازی در سلامت روان کودکان پیش از دبستان انجام گرفته است.

کودک، شهر، بازی و امنیت اجتماعی

چکیده مقالات چهارمین سمینار آموزش و سلامت کودکان پیش از دبستان - بازی و ورزش یکی از ارکان اصلی تعلیم و تربیت هر جامعه می باشد و به طوری که آقای هارولد در کتاب (انسان و حرکت) می نویسد: افرادی که پرورش یافته در امر تربیت هستند چون این افراد سالم، آماده و فعالند، بهتر می توانند از قوای ذهنی خود با  هوشیاری و آگاهی بهره ببرند.

ضرورت مناسب سازی فضای شهر برای کودکان

چکیده مقالات چهارمین سمینار آموزش و سلامت کودکان پیش از دبستان - مناسب بودن فضاهای شهری به عنوان یکی از نیازهای اصلی رشد کودکان و حضور آنها در محیط های شهری به یکی از چالشهای اصلی مدیریت شهری تبدیل شده است.

آمار و اطلاعات

بازدید امروز :60
بازدید دیروز :185
این هفته :440
این ماه :4742