رشد و تکامل یکپارچه کودکان

بررسی مهارت های پیش نیاز خواندن (آگاهی واجی و سرعت نامیدن) در کودکان پیش دبستانی شهر مشهد

چکیده مقالات چهارمین سمینار آموزش و سلامت کودکان پیش از دبستان - خواندن یکی از مهارت های اکتسابی انسان است که بر پایه مهارت های زبانی اولیه، استوار گردیده است.

اهمیت توانمندسازی والدین کودکان پیش دبستانی بر کاهش نشانه های اختلال نافرمانی مقابله ای

چکیده مقالات چهارمین سمینار آموزش و سلامت کودکان پیش از دبستان - دوره اول کودکی برای همه ی کودکان سال هایی سرنوشت ساز است. لجبازی و نافرمانی کودکان یک مرحله ی اجتناب ناپذیر از رشد آن ها است و زمانی جنبه آسیب شناختی پیدا می کند که از نظر تداوم یا شدت، وضعیتی غیر عادی پیدا کند.

خواهران وبرادران کودک سرطانی: برای آسیبهای روانی وارده به آنها باید چه کنیم؟

چکیده مقالات چهارمین سمینار آموزش و سلامت کودکان پیش از دبستان - زمانی که برای کودکی تشخیص سرطان داده می شود، همه افراد خانواده، از جمله خواهران و برادران کودک دچار استرس و غم و اندوه شدید شده و از نظر روانی، آسیب می بینندو نیاز به حمایتهای روانی پیدا می کنند.

آمار و اطلاعات

بازدید امروز :69
بازدید دیروز :185
این هفته :449
این ماه :4751