بررسی مهارت های پیش نیاز خواندن (آگاهی واجی و سرعت نامیدن) در کودکان پیش دبستانی شهر مشهد

بررسی مهارت های پیش نیاز خواندن (آگاهی واجی و سرعت نامیدن) در کودکان پیش دبستانی شهر مشهد

چکیده مقالات چهارمین سمینار آموزش و سلامت کودکان پیش از دبستان - خواندن یکی از مهارت های اکتسابی انسان است که بر پایه مهارت های زبانی اولیه، استوار گردیده است.

در واقع زبان چهار رکن اصلی دارد که خواندن و گوش دادن را می توان به عنوان درون داد یا مهارت های دریافتی و دو رکن دیگر سخن گفتن و نوشتن را به عنوان برون داد یا مهارت های بیانی طبقه بندی کرد .

مهارت خواندن شامل 8 فرآیند بنیادی می باشد. اول بازشناسی کلمات که معمولا رمز گشایی نامیده می شود و دوم فهم آنچه که باز شناسی شده است. این مهارت ها یکی از اساسی ترین عوامل یادگیری و کسب و انتقال مفاهیم و داده ها می باشد.

کسب مهارت های پیش نیاز خواندن (آگاهی واج شناختی و سرعت نامیدن)در رشد گفتار و زبان و همچنین تحصیل و یادگیری و کسب مهارت در خواندن کودک تاثیر به سزایی دارد، به نحوی که باعث می شود کودکان سریع تر و کامل تر محتویات ذهنی خویش را بیان نمایند.

اکثر بررسی ها در زمینه مشکلات خواندن را می توان در قالب دو رویکرد کلی پژوهش ترسیم کرد: رویکرد اول پژوهش به بررسی علل بالقوه مشکلات پردازش واج شناختی و نقص درخواندن شبه کلمات می پردازد. دراین رویکرد، بر رشد فرایندهای زبانی
یا پیش زبانی که ممکن است بر باسواد بودن، دست برتری، توانایی های زبانی و پردازش زمانی مقدم واقع شوند، تأکید می شود. یک روش مؤثر پژوهش در رویکرد فوق، مطالعه رابطه بین دست برتری و احتمال بروز مشکلات خواندن است. رویکرد دوم، بر نقایص اضافی فراتر از مسایل و مشکلات پردازش وا جشناختی اثبات شده، تاکید می کند.

نظریه هایی درباره نقص خودکارسازی ادراکی حرکتی، نقص حافظه کلامی، نقص - پردازش واجی و نقص در سرعت نامیدن نمونه هایی از این رویکرد اخیر را شامل می شوند.


نویسندگان مقاله :

1- سمیه حسن زاده

 


آمار و اطلاعات

بازدید امروز :81
بازدید دیروز :329
این هفته :1172
این ماه :4301