رشد و تکامل همه جانبه کودکان IECD

رشد و تکامل همه جانبه کودکان  "رويکردی جامع به سياستگذاری و برنامه‌ريزی برای کودکان از بدو تولد تا هشت سالگی و والدين و مراقبان آنان با هدف پرورش یکپارچه توانمندی‌های تحولی کودکان در ابعاد شناختی، هیجانی- اجتماعی، زبانی، جسمانی، معنوی می‌باشد.

این رویکرد بر دو دوره تحولی تولد تا سه سالگی و سه تا هشت سالگی تأکيد می کند؛ دوره اول حياتی‌ترین دوره برای تکامل مغز انسان است. تمرکز ویژه این رویکرد برای سه سال اول زندگی به دلیل آسيب‌پذير بودن کودکان در این دوره می‌باشد. تأکيد بر دوران اولیه کودکی هم چنين شامل کودکان سه تا هشت ساله است زيرا پرورش قدرت يادگيری و شروع مدرسه که در اين دوره به وقوع می‌پيوندد، اهميت زيادی در زندگی آينده کودک خواهد داشت. پرورش توانايی‌هايی مانند يادگيری و آموزش، کسب مهارت‌های فردی، و تفکر خلاق پيش از شروع تحصيل در مدرسه بسيار مهم‌اند. فراهم نمودن فرصت‌های برابر پرورش و تکامل تمامی ظرفیت‌های کودکان در 8 سال نخست زندگی مهمترین هدف رشد و تکامل همه جانبه کودکان است. امروزه کشورهای مختلف با بهره‌گیری از تجارب بین المللی اقدام به برنامه‌ریزی و سیاستگذاری در خصوص دوران اولیه کودکی نموده‌اند.
پاسخگویی به تمام نيازهاي کودکان برای بقا، رشد و تکامل، مستلزم هماهنگی سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های مربوط به دوران اولیه کودکی است. چرا تمرکز بر دوران اولیه کودکی؟
تأکيد و تمرکز بر این دوران موجب می‌شود که کودک و خانواده در مرکز توجه قرار گیرند. در اين رويکرد به‌جای تمرکز بر يک مشکل خاص، به مجموعه نيازهای کودک و خانواده‌ توجه می‌شود. تأمين مجموعه نيازهای به‌هم‌پيوسته کودک در ارتباط با بقا، رشد و تکامل شخصيت نيازمند وجود هماهنگی در سياست‌ها و برنامه‌ها است.
 اکنون علاوه بر تحقیقات، تجربه‌های قابل ملاحظه‌ای وجود دارد که اهمیت برنامه‌های رشد و تکامل کودکان خردسال را اثبات می‌کند :
•    سرمایه‌گذاری در این دوره برای جلوگیری یا تعدیل مشکلات مربوط به سلامت، تغذیه و رشد و تکاملی کودکان نقش چشمگیری دارد. در نتیجه مزایایی ماندگار برای افراد و جامعه دارد.
•    سرمایه‌گذاری برای دوره خردسالی به تغییر شرایط اقتصادی، اجتماعی، جمعیت‌نگاری، سیاسی و آموزشی و روش‌های جدید در حمایت از کودکان و کل جامعه کمک می‌کند و نتایج پایداری برای افراد و جامعه خواهد داشت.  
•    اين دوران شروع مناسبي برای زندگی اساسی جهت تضمین حقوق کودکان است.
•    این دوران حسّاس‌ترین مرحله در رشد و تکامل بشر برای تاثیرگذاری بر مولفه‌های سلامتی و یادگیری در سرتاسر زندگی است.
این در حالی است که
در سياستگذاری‌، برنامه‌ريزی و تخصيص بودجه معمولاه اهميت اين دوره ناديده گرفته می‌شود.
عمده ترین محورهای رویکرد رشد و تکامل همه جانبه کدامند؟
•    بهداشت وسلامت
•    تغذیه
•    مراقبت
•    آموزش
•    حمایت والدین اگرچه تفکیک و تقسیم‌بندی خدمات ارائه شده به کودکان در چارچوب وظایف وزارتخانه یا سازمان‌های مختلف اجتناب‌ناپذیر است اما از طریق جلب مشارکت بین‌بخشی و اشتراک گذاشتن تجربه‌ها و مهارت‌های اندوخته شده می‌توان خدمات مؤثرتری ارائه داد. ویژگیهای رویکرد رشد و تکامل همه جانبه کودکان چیست؟
•    کودک محور و خانواده محور است
•    بر پایه حقوق انسانی است
•    همه جانبه‌نگر و چندوجهی است
•    قابلیت پایداری و دوام دارد تحقق رشد و تکامل همه جانبه کودکان نیازمند عزم ملی و بسیج همه جانبه دولت، جوامع مدنی، خانواده‌ها، خیرین، کمک‌های بین‌المللی و بخش خصوصی در جهت انجام مداخلات ضروری و بهنگام می‌باشد.