رشد و تکامل یکپارچه کودکان

شهر دوستدار کودک، چالش ها و ضرورت ها

چکیده مقالات چهارمین سمینار آموزش و سلامت کودکان پیش از دبستان - افزایش جمعیت، تغییر سبک زندگی و رشد نرخ شهرنشینی در جوامع انسانی منجر به گسترش و توسعه بی قاعده و بی رویه شهرها گردیده است.

اثربخشی بازی درمانی کودک محور بر اضطراب کودکان دختر دارای اختلال اضطراب در دوره دبستان

چکیده مقالات چهارمین سمینار آموزش و سلامت کودکان پیش از دبستان - این پژوهش، با هدف اثربخشی بازی درمانی کودک محور بر اضطراب کودکان دختر دارای اختلال اضطراب در دوره دبستان انجام گرفته است.

تأثیر بازی درمانی بر رفتارهای پرخاشگرانة کودکان کم توان ذهنی

چکیده مقالات چهارمین سمینار آموزش و سلامت کودکان پیش از دبستان - با توجه به محدودیت های ویژه ای که کودکان کم توان ذهنی نسبت به کودکان عادی دارند، می توان انتظار داشت که رفتارهای پرخاشگرانه و سازش نایافتة بیشتری از آنان بروز کند. این رفتارهای پرخاشگرانه و سازش نایافته، تأثیرات نامطلوبی را در روابط بین فردی این کودکان دارد.

آمار و اطلاعات

بازدید امروز :66
بازدید دیروز :185
این هفته :446
این ماه :4748