رشد و تکامل یکپارچه کودکان

بررسی رابطه استفاده از بازی های رایانه ایی با مشکلات رفتاری کودکان

چکیده مقالات چهارمین سمینار آموزش و سلامت کودکان پیش از دبستان - هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه استفاده از بازیهای رایانه ای با مشکلات رفتاری کودکان است.

بررسی رابطه استفاده از تلویزیون با مشکلات رفتاری کودکان

چکیده مقالات چهارمین سمینار آموزش و سلامت کودکان پیش از دبستان - بررسی رابطه استفاده از تلویزیون با مشکلات رفتاری کودکان پیش از دبستان 4 تا 6 ساله شهر تهران.

موسیقی درمانی در ارتقای مهارتهای شنیداری کودکان کاشت حلزونی شنوائی

چکیده مقالات چهارمین سمینار آموزش و سلامت کودکان پیش از دبستان - اثر موسیقی درمانی بر مهارتهای شنیداری کودکان کاشت حلزونی شنوایی 20 کودک 4 تا 6 سال مرکز کاشت حلزونی شنوایی بقیة الله (عج) تهران به صورت تصادفی از بین کودکانی که به مدت یک سال از عمل آنها گذشته و به جز اختلال شنوایی اختلال دیگری نداشتند و در جلسات گفتاردرمانی و تربیت شنیداری نیز شرکت می کردند، برای دو گروه آزمایش و کنترل انتخاب شدند.

آمار و اطلاعات

بازدید امروز :66
بازدید دیروز :185
این هفته :446
این ماه :4748