ترویج اهمیت روابط انسانی - شعار روز جهانی مددکاری اجتماعی ۲۰۱۹

شعار و پوستر روز جهانی مددکاری اجتماعی ۲۰۱۹ از سوی فدراسیون اعلام شد.

بنا بر اعلام وبسایت فدراسیون بین المللی مددکاران اجتماعی (IFSW) روز جهانی مددکاری اجتماعی در سال آینده با شعار “ترویج اهمیت روابط انسانی” جشن گرفته خواهد شد. روز جهانی مددکاری اجتماعی یک روز قراردادی بین مددکاران اجتماعی است که هر ساله در سومین سه شنبه ماه مارس (اسفند- فروردین) گرامی داشته می شود. مددکاران اجتماعی در این روز و بعضاً کل ماه مارس برنامه های نمادین را ترتیب می بینند تا مأموریت و رسالت حرفه مددکاری اجتماعی را یادآوری نمایند. امسال این روز مصادف با ۲۸ اسفندماه ۱۳۹۸ و ۱۲ رجب ۱۴۴۰ و تقریبا مقارن با روز ملی مددکاری اجتماعی (۱۳ رجب) است که به طور سنتی در سالروز میلاد امام علی علیه السلام برگزار می شود. انجمن مددکاران اجتماعی ایران و مددکاران اجتماعی در سراسر کشور نیز همه ساله برنامه های متنوعی به مناسبت این روز برپا می کنند. شعار این روز بر اساس دستورکار ۱۰ ساله مددکاری اجتماعی و توسعه اجتماعی است که سالهای گذشته با آیتمهای کلی ارتقاء شأن و کرامت انسانی و دو سال اخیر نیز با عنوان مددکاری اجتماعی و محیط زیست بوده و امسال و سال آینده که آخرین سال این دستور کار محسوب می شود بر اساس روابط بین انسانها و اهمیت آن پیش خواهد رفت.