منابع کارشناسی ارشد مددکاری

با توجه به در خواست کاربران پرتال تخصصی مددکاری اجتماعی ایران و حسب نیاز و ضرورت، منابع کارشناسی ارشد مددکاری برای شما کاربران، دانشجویان و علاقه مندان حوزه مددکاری معرفی میگردد.

وزارت علوم(دانشگاه علامه) 1-زبان انگلیسی
انگلیسی برای دانشجویان مددکاری اجتماعی / انتشارات سمت
504 واژه ضروری زبان انگلیسی
کلمات ضروری برای آزمون تافل
گرامر دانش آموز ( 7 کتاب در یک کتاب ) / عبدالله قنبری –  نشر جنگل 2- مددکاری اجتماعی
حرفه مددکاری اجتماعی از دیدگاه جامع /  لوئیز جانسون ، ترجمه محمد حسین بازرگانی  -  انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی
مبانی مددکاری اجتماعی / دکتر زاهدی اصل - انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی 
مبانی مددکاری اجتماعی دکتر سام آرام انتشارات علم
کار با گروه ، افراد و خانواده ها / لارنس شولمن ، ترجمه  منیر السادات میربهاءجلد 1 - انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی
مددکاری اجتماعی کار با گروهها /  لارنس شولمن ، ترجمه  منیر السادات میربهاءجلد 2  - انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی
مددکاری و مراقبت اجتماعی مالکوم پین ترجمه فاطمه زواره ای انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی
نظریه های مددکاری اجتماعی سام آرام انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی
مددکاری اجتماعی (کار با گروه) / دکتر سام آرام
مددکاری جامعه ای دکتر سام آرام انتشارات علم
مددکاری جامعه ای دکتر زاهدی اصل
3 – روانشناسی ( مرضی و شخصیت )
زمینه روانشناسی هیلگارد ، دکتر براهنی - انتشارات رشد
آسیب شناسی روانی /  دکتر حسین آزاد – انتشارات بعثت            
نظریه های شخصیت /  دوان شولتز ، سید یحیی سید محمدی                
روانشناسی عمومی / دکتر حمزه گنجی – نشر ساوالان    
روانشناسی کودکان استثنایی / دکتر میلانی فر -انتشارات قومس
روانشناسی مرضی کودکان / فیلیپ کندال - انتشارات رشد

منابع کمکی :

الف – نظریه های شخصیت انتشارات مدرسان شریف
ب – روانشناسی مرضی انتشارات مدرسان شریف 4 - نظریه های جامعه شناسی
جامعه شناسی /آنتونی گیدنز –ترجمه حسن چاووشیان – نشر نی
نظریه های جامعه شناسی معاصر  /  جورج ریتزر  - انتشارات علمی و فرهنگی                
کشاکش آرا در جامعه شناسی / لوئیس سیدمن -  نشر نی
منبع کمکی:
نظریه های جامعه شناسی انتشارات پوران پِوهش 5 – مبانی توانبخشی
سیب شناسی اعتیاد  و خانواده / حبیب آقابخشی -   انتشارات دانشگاه علوم  بهزیستی و توانبخشی          
کودکان استثنایی /  نرگس ادیب سرشکی –  انتشارات دانشگاه علوم  بهزیستی و توانبخشی                  
توانبخشی کودکان / دکتر طلعت الهیاری – نشر سروش                                              
توانبخشی کودکان عقب مانده ذهنی /  عباس داور منش -  انتشارات دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی × تمامی دروس دارای ضریب 1می باشند.


 

 منابع وزارت بهداشت(دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی)

 

ردیف
دروس امتحاني و ضريب
نام كتب معرفي شده توسط وزارت بهداشت
مولفين و مترجمين
1
روانشناسي (1)
زمينه روانشناسي
هيلگارد--- مترجم: دكتر براهني چاپ جديد
2
مباني و نظريه هاي جامعه شناسي (1)
نظريه هاي جامعه شناسي
حسين اديبي و عبدالمعبود انصاري – نشر دانژه سال 1383
3
مباني توانبخشي (1)
توانبخشي گروه هاي خاص ، با تاكيد بر خدمات اجتماعي
تاليف حميدرضا كريمي – نشر گستره
4
مددكاري اجتماعي (2)
اصول و مباني مددكاري اجتماعي مقدمه اي بر مددكاري اجتماعي ( مباني اوليه ) مددكاري اجتماعي
مافت و اشفورد مترجم: غني آبادي انتشارات آواي نور بي كارد مترجمين : مير بها و بخشي نيا انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي دكتر قندي انتشارات عطائي چاپ جديد
5
زبان عمومی (3)
1- Reading and thinking in English 2- Reading through Interaction 3- Expanding Reading skills 4- Developing Reading skills 5- Mosaic 1 Reading ( intermediate – high intermediate )

 

 

*---- زبان ضریب3
*----مددکاری ضریب2
*----وبقیه دروس دارای ضریب1 هستند.

هما صدری
لطفا منابع دکتری مددکاری اجتماعی را در سایت قرار بدهید
2
حامد
شما خوبی رو می کنيد بصورت پی دی اف بزاريد حداقل
1