معرفی

دکتر سید محمد حسین جوادی

در سال 1355 در یک خانواده مذهبی و آکنده از محبت درشهر مشهد متولد شدم. تحصیلات ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان را در همانجا گذرانده و در رشته علوم تجربی فارغ التحصیل گردیدم.

ادامه مطلب...

شرکت در کارگاه ها و فرصت های مطالعاتی

شرکت سید محمد حسین جوادی در کارگاه ها و فرصت های مطالعاتی

ادامه مطلب...

ابتکارات و طرح هاي شاخص انجام شده سید محمد حسین جوادی

ابتکارات و طرح هاي شاخص انجام شده سید محمد حسین جوادی

ادامه مطلب...