شرکت در کارگاه ها و فرصت های مطالعاتی

شرکت سید محمد حسین جوادی در کارگاه ها و فرصت های مطالعاتی

 

شماره
موضوع
کشور
برگزارکننده
سال
1
کارگاه آموزشی والدین مطلوب
مراکش-رباط
یونیسف
2006
2
پروژه مدل های نوین آموزش کودکان خردسال
کوبا-هاوانا
یونیسف
2008
3
مشارکت داوطلبانه جوانان درفعالیت های بشردوستانه
تاجیکستان-دوشنبه
هلال احمر
2012
4
مداخلات روانی واجتماعی جهت کاهش تصادفات
آلمان-برلین ولایپزیک
دانشگاه لایپزیک
2013