پوستر “روز جهانی مددکاری اجتماعی ” در سال 2017

پوستر “روز جهانی مددکاری اجتماعی” ۲۰۱۸، توسط فدراسیون جهانی مددکاران اجتماعی رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار پرتال تخصصی مددکاری اجتماعی ایران - روز جهانی مددکاری اجتماعی در سال ۲۰۱۸ بیستم مارس مصادف با ۲۹ اسفند سال ۱۳۹۶ خواهد بود. پوستر روز جهانی مددکاری اجتماعی در وبسایت فدراسیون جهانی بارگذاری شد و شعار توسعه اجتماعی و پایداری زیست محیطی که سال گذشته انتخاب شده بود در آن تکرار شده است. این انتخاب به دلیل اهمیت موضوع محیط زیست در جهان امروز و مبتنی بر دستور کار مددکاری اجتماعی توسعه اجتماعی است.