وندالیسم عبارت است از تخریب ارادی اموال و متعلقات عمومی

"وندالیسم" هرگونه تخریب ارادی اموال عمومی، سازمان شهری، تاسیسات اجتماعی و آثار هنری است كه به صورت فردی یا گروهی و هدفدار و غیرهدفدار انجام می‌شود و از اختلالات رفتاری و تربیتی، عقده‌های اجتماعی، نارضایتی طبقاتی و … ناشی می‌شود.

اتریس ژانورن آن را "نوعی روحیه بیمارگونه" تعریف می كند "كه به تخریب تأسیسات عمومی نظیر تلفن های عمومی، صندلی اتوبوس های شهری، مترو و ترن های مسافربری و باجه های پست و تلگراف و نظایر آن تمایل دارد". وندالیسم، در این معنی، از بلاهای جوامع امروزی است كه در گذشته دیده نشده است. «وندال های كهن »، در هجوم های وحشیانه خود، چیزی را ویران می كردند كه خود نساخته بودند، اما «وندان های مدرن »، چیزی را نابود می سازند كه از آن جامعه خودشان است.

کلید واژه ها : وندالیسم- هرج و مرج طلبی

نویسندگان مقاله : وندالیسم

فائزه شریعت پور - فاطمه بزرگ نیا
دانلود مقاله

File name: وندالیسم

2968 786
کلمه عبور » www.madadkar.org