پیشگیری از آسیب های اجتماعی

سندی برای كنترل و كاهش طلاق در ایران

مساله اجتماعی طلاق یكی از بیست مشكل اجتماعی احصاء شده در ایران توسط شورای اجتماعی كشور است.

کارگاه آموزشی اعتیاد، طلاق و فرآیند های مددکاری اجتماعی

به گزارش خبرنگار پرتال تخصصی مددكاری اجتماعی، کارگاه آموزشی "اعتیاد، طلاق و فرایند های مددکاری اجتماعی" توسط اداره كل اقدامات تامینی در مورخ 6 و7 اسفند ماه در مركز آموزشی منطقه هفت سازمان زندانها در تهران برگذار شد.

آموزش يكپارچه مددكاران اجتماعی انجمن حمايت از خانواده زندانيان

انجمن حمایت زندانیان در سراسر کشور مسئولیت حمایت و ارائه خدمات به زندانیان و خانواده های آنان را به عهده دارد و تلاش می کند آسیب های اجتماعی اقتصادی و روانی ناشی از زندانی شدن را در آنان کاهش دهد.