آموزش يكپارچه مددكاران اجتماعی انجمن حمايت از خانواده زندانيان

انجمن حمایت زندانیان در سراسر کشور مسئولیت حمایت و ارائه خدمات به زندانیان و خانواده های آنان را به عهده دارد و تلاش می کند آسیب های اجتماعی اقتصادی و روانی ناشی از زندانی شدن را در آنان کاهش دهد.

آمارها نشان می‌دهد بخش اعظم جرایم زندانیان مرتبط با مواد مخدر است و بیش از نیمی از زنان پس از زندانی شدن همسر طی دو سال اقدام به طلاق می کنند و متعاقب آن بسیاری از آسیب ها از جمله اعتیاد فرزندان، مشکلات اقتصادی، مفاسد اخلاقی، و غیره در ابن خانواده ها بوجود می آید.از این رو شناخت عمیق و دقیق مکانیسم ها و فرآیندهای آسیب های مرتبط با زندانی شدن افراد، لازمه کار حرفه‌ای مددکاران اجتماعی مستقر در این انجمن هاست.

به گزارش خبرنگار پرتال تخصصی مددكاری اجتماعی، کارگاه آموزشی "اعتیاد، طلاق، فساد اخلاقی" توسط اداره كل اقدامات تامینی درمورخ ٢٤و ٢٥ بهمن ماه در مركزآموزشی منطقه هفت سازمان زندانها در تهران برگذار شد.

دور اول کارگاه آموزشی با عنوان "اعتیاد، طلاق، فساد اخلاقی" با حضور٢٥ نفر از مددکاران اجتماعی انجمن های حمایت زندانیان سراسر کشوربرگذارگردید.براساس یك برنامه پیش بینی شده مددكاران انجمن های حمایت اززندانیان سراسركشورتاپایان سال١٣٩٦ درسه گروه، این دوره آموزشی راسپری خواهندكرد.

مراسم افتتاحیه این دوره با حضور و سخنرانی مهرداد یكتای درگاه معاون اداره كل اقدامات تامینی آغاز شد.

مدرسین دوره دکتر سید محمد حسین جوادی عضو هیات علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و طاهره آذری ارقون کارشناس مددکاری اجتماعی بودند.

مباحث اصلی این دوره شامل شیوع شناسی اعتیاد، علل و پیامدها، رابطه اعتیاد با سایر آسیب های اجتماعی از جمله طلاق، خشونت خانگی، کودک آزاری و همسر آزاری، اچ آی وی و هپاتیت، شیوع شناسی طلاق، علل و پیامدها و رابطه با سایر آسیب های اجتماعی به روش کارگاهی ارائه گردید.

همچنین موضوع اعتیاد و طلاق زنان بطور خاص مورد بحث قرار گرفت و در انتهای کارگاه، فرآیند مددکاری اجتماعی در ارایه خدمات به زندانیان و خانواده های آنان تحلیل گردید.

سخنران اختتامیه كارگاه محمدخدادادی مسئول مددکاری اجتماعی سازمان زندانها بودند كه خصوص نقش و اهمیت خدمات مددکاران اجتماعی در کاهش آسیب های جانبی زندانیان و خانواده های آنان سخنرانی کرد.همچنین نرم افزاریكپارچه مددكاران اجتماعی كاركنان سازمان زندانها دراین دوره به شركت كنندگان ارایه شد.