کارگاه آموزشی اعتیاد، طلاق و فرآیند های مددکاری اجتماعی

به گزارش خبرنگار پرتال تخصصی مددكاری اجتماعی، کارگاه آموزشی "اعتیاد، طلاق و فرایند های مددکاری اجتماعی" توسط اداره كل اقدامات تامینی در مورخ 6 و7 اسفند ماه در مركز آموزشی منطقه هفت سازمان زندانها در تهران برگذار شد.

انجمن  های حمایت  ازخانواده زندانیان در سراسر کشور مسئولیت حمایت و ارائه خدمات به زندانیان و خانواده های آنان را به عهده دارد و تلاش می کند آسیب های اجتماعی اقتصادی و روانی ناشی از زندانی شدن را در آنان کاهش دهد. درحال حاضر نزدیک به 200 انجمن حمایت ازخانواده زندانیان در کشور مشغول به ارایه خدمات هستند.

آمارها نشان می‌دهد بخش اعظم جرایم زندانیان مرتبط با مواد مخدر است و بیش از نیمی از زنان پس از زندانی شدن همسر طی دو سال اقدام به طلاق می کنند و متعاقب آن بسیاری از آسیب ها از جمله اعتیاد فرزندان، مشکلات اقتصادی، مفاسد اخلاقی، و غیره در ابن خانواده ها بوجود می آید.از این رو شناخت عمیق و دقیق مکانیسم ها و فرآیندهای آسیب های مرتبط با زندانی شدن افراد، لازمه کار حرفه‌ای مددکاران اجتماعی مستقر در این انجمن هاست. این کارگاه آموزشی با عنوان "اعتیاد، طلاق، و فرایندهای مددکاری اجتماعی" با حضور 35 نفر از مددکاران اجتماعی انجمن های حمایت زندانیان سراسر کشور برگذار گردید. پیش ازاین نیز دوگروه از مددكاران اجتماعی انجمن های حمایت اززندانیان دراین کارگاه حضور داشته اند.

مراسم افتتاحیه این دوره با حضور و سخنرانی حمید رضا علی اکبری مدیر كل اقدامات تامینی سازمان زندانها آغاز شد.

 دکتر سید محمد حسین جوادی عضو هیات علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و طاهره آذری ارقون کارشناس مددکاری اجتماعی عهده دار تدریس این کارگاه آموزشی بودند. کارگاه بااستفاده ازتکنیک های تسهیل گری برگذار گردید.

مباحث اصلی این دوره شامل شیوع شناسی اعتیاد، علل و پیامدها، رابطه اعتیاد با سایر آسیب های اجتماعی از جمله طلاق، خشونت خانگی، کودک آزاری و همسر آزاری، اچ آی وی و هپاتیت، شیوع شناسی طلاق، علل و پیامدها و رابطه با سایر آسیب های اجتماعی به روش کارگاهی ارائه گردید.

همچنین موضوع اعتیاد و طلاق زنان بطور خاص مورد بحث قرار گرفت و در انتهای کارگاه، فرآیند مددکاری اجتماعی در ارایه خدمات به زندانیان و خانواده های آنان تحلیل گردید.

سخنران اختتامیه كارگاه محمدخدادادی مسئول مددکاری اجتماعی سازمان زندانها بودند كه در خصوص نقش و اهمیت خدمات مددکاران اجتماعی در کاهش آسیب های جانبی زندانیان و خانواده های آنان سخنرانی کرد. همچنین نرم افزار یكپارچه مددكاران اجتماعی كاركنان سازمان زندانها در این دوره به شركت كنندگان ارایه شد.