عضویت در کمیته های تخصصی

عضویت در کمیته های تخصصی

عضویت سید محمد حسین جوادی در کمیته های تخصصی

ردیف
عنوان شغل
سازمان متبوع
مدت تصدی شغل
از تاریخ
تا تاریخ
1
دبیر کمیته مددکاری اجتماعی سازمان زندانها
سازمان زندانهای کشور
80
84
2
عضواصلی شورای برنامه ریزی کانونهای اصلاح وتربیت کشور
سازمان زندانهای کشور
83
85
3
عضوکمیته ملی کاهش فقرغذایی خانواده های کم درآمد
وزارت رفاه
1386
1389
4
عضوکمیته تخصصی وعلمی فیلدکارورزی گروه مددکاری اجتماعی
دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی
1384
1385
5
عضوهیات مدیره انجمن علمی مددکاران ایران
انجمن علمی مددکاری ایران
1384
1388
6
نماینده سازمان بهزیستی در کارگروه مراقبت های اولیه کودکی وزارت بهداشت
وزارت بهداشت
1386
1389
7
نماینده سازمان سازمان جوانان هلال احمردرشورای سیاستگذاری مرجع ملی حقوق کودک دروزارت دادگستری
وزارت دادگستری
1389
1392
8
عضواصلي جشواره حضرت علي اكبردربخش جوان برتردرحوزه فعاليت هاي اجتماعي
وزارت ورزش وجوانان
1389
1392
9
عضوهیات مدیره انجمن مددکاران ایران
انجمن مددکاران اجتماعی ایران
1390
1392
10
عضوكميته فرهنگي پيشگيري ازاعتياد دركشور
ستاد مبارزه باموادمخدر
1390
1392

آمار و اطلاعات

بازدید امروز :80
بازدید دیروز :329
این هفته :1171
این ماه :4300