هوش هیجانی

هوش هيجاني موضوعي پرطرفدار در پژوهش هاي مربوط به تفاوت هاي فردي در روان شناسي امروزي مي باشد و حجم وسيعي از پژوهش ها را به خود اختصاص داده است.

به طور کلي قابليت هاي هيجاني در تشخيص پاسخ هاي هيجاني مناسب، در مواجهه با رويدادهاي روزمره، گسترش دامنه بينش و ايجاد نگرش مثبت درباره وقايـع و هيجـانات نقش موثري دارند. در نتيجه، افرادي که توانايي تشخيصي ، کنترل و استفاده از اين قابليت هاي هيجاني را دارند از حمايت اجتماعي ، احساس رضايتمندي و سلامت رواني بيشتري برخوردار خواهند شد.

افرادي که هوش هيجاني بالا دارند سبک زندگي خود را به گونه اي ترتيب مي دهند که پيامدهاي منفي کمتري را تجربه مي کنند و در ايجاد و حفظ روابط کيفي بالا مهارت دارند و همه اينها، افراد را در فهم و پيش بيني جنبه هاي گوناگون زندگي روزمره کمک مي کند.

نویسنده مقاله : در رابطه با هوش هيجانی بیشتر بدانیم ...

 دانلود متن کامل مقاله