مددکاری اجتماعی

ماه جهانی مددکاری اجتماعی 2014

آغار ماه مارس ، ماه جهانی مددکاری اجتماعی را به تمام مددکاران اجتماعی و زحمت کشان این حرفه تبریک عرض می نماییم.

پرتال تخصصی مددکاری اجتماعی ایران

پرتال تخصصی مددکاری اجتماعی ایران همزمان با ماه جهانی مددکاری اجتماعی سعی در انعکاس برنامه ها و رویدادهای مهم ایران و جهان در این زمینه خواهد داشت.