تازه های مددکار

همایش «بررسی فرصت‌ها و چالش‌های فضای مجازی» برگزار می‌شود

همایش «بررسی فرصت‌ها و چالش‌های فضای مجازی» برگزار می‌شود

همایش «فرصت ها و چالش های فضای مجازی» با رویکرد پیشگیری و ارتقای سلامت این

آوای اذان در تلفظ کودکان کاشت حلزونی شنوایی

آوای اذان در تلفظ کودکان کاشت حلزونی شنوایی

چکیده مقالات چهارمین

کودکان و فضاهای شهری از دیدگاه نظریه پردازان

کودکان و فضاهای شهری از دیدگاه نظریه پردازان

چکیده مقالات چهارمین

رشد و تکامل یکپارچه کودکان

موسیقی درمانی در ارتقای مهارتهای شنیداری کودکان کاشت حلزونی شنوائی

موسیقی درمانی در ارتقای مهارتهای شنیداری کودکان کاشت حلزونی شنوائی

چکیده مقالات چهارمین سمینار آموزش و سلامت کودکان پیش از دبستان- اثر موسیقی درمانی بر مهارتهای شنیداری کودکان کاشت حلزونی شنوایی 20 کودک 4 تا 6 سال مرکز کاشت حلزونی شنوایی بقیة الله (عج) تهران به صورت تصادفی از بین کودکانی که به مدت یک سال از عمل آنها گذشته و به جز اختلال شنوایی اختلال دیگری نداشتند و در جلسات گفتاردرمانی و تربیت شنیداری نیز شرکت می کردند، برای دو گروه آزمایش و کنترل انتخاب شدند.

آوای جوشن کبیر در تمیز شنیداری کودکان کاشت حلزونی شنوایی

آوای جوشن کبیر در تمیز شنیداری کودکان کاشت حلزونی شنوایی

چکیده مقالات چهارمین سمینار آموزش و سلامت کودکان پیش از دبستان- اثر تاثیر آوای جوشن کبیر بر تمیز شنیداری کودکان کاشت حلزونی شنوایی 20 کودک 5 تا 7 سال مرکز کاشت حلزونی شنوایی بقیة الله (عج) تهران به صورت تصادفی از بین کودکانی که به مدت 3 ماه از عمل آنها گذشته و عدم وجود هرگونه مشکل هوشی، آناتومیکی و بینایی در آنها ثابت شده و در جلسات گفتاردرمانی و تربیت شنیداری شرکت می کردند، برای دو گروه آزمایش و کنترل انتخاب شدند.

آوای اذان در تلفظ کودکان کاشت حلزونی شنوایی

آوای اذان در تلفظ کودکان کاشت حلزونی شنوایی

چکیده مقالات چهارمین سمینار آموزش و سلامت کودکان پیش از دبستان - اثر آوای اذان در تلفظ کودکان کاشت حلزونی شنوایی 83 کودک 5 تا 7 سال مرکز کاشت حلزونی شنوایی بقیة الله (عج) تهران به صورت تصادفی از بین کودکانی که به مدت یک سال از عمل آنها گذشته و عدم وجود هرگونه مشکل هوشی، آناتومیکی و بینایی در آنها ثابت شده و در جلسات گفتاردرمانی شرکت می کردند، برای دو گروه آزمایش و کنترل انتخاب شدند.

آموزش پیش از دبستان با رویکردی بر نقش تربیتی خانواده

آموزش پیش از دبستان با رویکردی بر نقش تربیتی خانواده

چکیده مقالات چهارمین سمینار آموزش و سلامت کودکان پیش از دبستان -  تعلیم و تربیت در دوران کودکی و ارائه آموزش های لازم در سنین قبل از دبستان آن چنان اهمیت و حساسیتی برخوردار است که کوچکترین غفلت و بی توجهی نسبت به آن ما را دچار ضایعات جبران ناپذیری می کند.

مداخلات روانی و اجتماعی در حوادث و سوانح

جوانان و فعالیت های بشر دوستانه

جوانان و کتابخوانی ارزان!

جوانان و کتابخوانی ارزان!

با یاد خالق مهربانی ها - کاربران عزیز همیشه همراه پرتال تخصصی مددکاری اجتماعی

سایت رسمی سید محمد حسین جوادی

سید محمد حسین جوادی

متخصص و پژوهشگر در حوزه مددکاری اجتماعی
پرتال تخصصی مددکاری اجتماعی ایران

پرتال تخصصی مددکاری اجتماعی ایران

علمی ، آموزشی ، دانشگاهیاخبار مددکاری اجتماعی ایران

پشتیبانی سایتپشتیبانی سایت و بهینه سازی سایتبهینه سازی سایت از فرا سی ام اس