تازه های مددکار

امید درمانی

امید درمانی

نظریه امید و امید درمانی ارائه دهنده یک متاتئوری در جهت درك چندین شیوه روان

دهمین کنگره بین المللی دانش اعتیاد برگزار شد

دهمین کنگره بین المللی دانش اعتیاد برگزار شد

دهمین کنگره بین المللی دانش اعتیاد، با مشاركت مددكاران اجتماعی برگزار

استرس در وظایف مراقبتی

استرس در وظایف مراقبتی

 اﺳﺘﺮس ﻳﻚ ﻧﻮع ﻓﺸﺎر ﺟﺴﻤﻲ ﻳﺎ رواﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﻴﻴراﺗﻲ در ﺴیستم ﻋﺼﺒﻲ

بار مراقبتی

بار مراقبتی

ﻣﺮاﻗﺒﻴﻦ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در روﻧﺪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺘﻌﺪدي ﻣ

همایش آموزشی کمک های اولیه روان شناختی در حوادث و بلایا

همایش آموزشی کمک های اولیه روان شناختی در حوادث و بلایا

به گزارش خبرنگار پرتال تخصی مددکاری اجتماعی ایران - همایش آموزشی کمک های

کنترل رفتار در خانواده بر اساس مدل مک مستر

کنترل رفتار در خانواده بر اساس مدل مک مستر

این بعد مربوط به فرآیندی است که خانواده بر آن اساس شورش را می گذراند. بعد

رشد و تکامل یکپارچه کودکان

تاریخچه ی مراقبت از خانواده‌ها و کودکان نیازمند

تاریخچه ی مراقبت از خانواده‌ها و کودکان نیازمند

در قرن ۱۹ دولت‌های محلی آمریکا از قانون فقرای انگلستان برای کمک به افراد فقیر الهام گرفتند. به افرادی که نمی‌توانستند از خود مراقبت کنند، در موسسات خیریه کمک می‌شد. کودکان بی‌خانمان در نوانخانه‌ها پناه داده شدند، نوانخانه‌هایی که شرایط بسیار بی‌رحمانه‌ای داشتند (هاکسی، ۱۹۹۵، کاهان، ۲۰۰۶).

سرآغاز سیاست‌های نوین در خصوص کودک آزاری

سرآغاز سیاست‌های نوین در خصوص کودک آزاری

اولین مورد از کودک آزاری که در عصر جدید توجه قانون و پیگیری قانونی را به دنبال داشت در سال ۱۸۷۴ در شهر نیویورک، به آزار کودک ۹ ساله به نام مری الن ویلسون بر می‌گردد (جالونگو، ۲۰۰۶).

یک کارگاه آموزشی برای تربیت دینی کودکان!

یک کارگاه آموزشی برای تربیت دینی کودکان!

مهدهای کودک ایران محتوای آموزشی نسبتا یکپارچه و استانداری  دارند که درآن  به ابعاد مختلف رشد نظیر،رشد شناختی، اجتماعی، گفتاری، عاطفی، جسمی ومعنوی کودک به طور هم زمان توجه شده  است . لیکن به دلیل اهمیت فریضه نماز در تربیت دینی کودکان، سازمان بهزیستی کشور با مشارکت ستاد اقامه نماز، اقدام به اجرای طرح یاوران نماز نموده است.

داوطلب جهت نوازش كودكان !

داوطلب جهت نوازش كودكان !

انسان که دارای قدرتمند ترین جایگاه در عالم هستی است در بدو تولد ضعیف ترین موجودات است.اگر نوزاد انسان پس از تولد فقط ساعاتی رها شود حتما جان خود را از دست خواهد داد.قوانین الهی بر این اصل استوار شده تا نوزاد انسان در آغازین روزهای زندگی بیشترین تیمار و مراقبت را دریافت کند.

مداخلات روانی و اجتماعی در حوادث و سوانح

جوانان و فعالیت های بشر دوستانه

جوانان و کتابخوانی ارزان!

جوانان و کتابخوانی ارزان!

با یاد خالق مهربانی ها - کاربران عزیز همیشه همراه پرتال تخصصی مددکاری اجتماعی

سایت رسمی سید محمد حسین جوادی

سید محمد حسین جوادی

متخصص و پژوهشگر در حوزه مددکاری اجتماعی
پرتال تخصصی مددکاری اجتماعی ایران

پرتال تخصصی مددکاری اجتماعی ایران

علمی ، آموزشی ، دانشگاهیاخبار مددکاری اجتماعی ایران

همایش آموزشی کمک های اولیه روان شناختی در حوادث و بلایا

همایش آموزشی کمک های اولیه روان شناختی در حوادث و بلایا

به گزارش خبرنگار پرتال تخصی مددکاری اجتماعی ایران - همایش آموزشی کمک های اولیه روان شناختی در

پشتیبانی سایتپشتیبانی سایت و بهینه سازی سایتبهینه سازی سایت از فرا سی ام اس