مددکاری اجتماعی

بانوی جوان مددكار اجتماعی و كتاب هایش

سارا سلیمان میگونی متولد ١٣٦١ و اهل شمیرانات تهران است.

تبدیل سنگرهای سازمانی مقابله با اعتیاد به خاکریزهای محلی!

به گزارش خبرنگار پرتال تخصصی مددکاری اجتماعی ایران روزنامه شهروند مصاحبه ای را در تاریخ 25 بهمن 1394 با جناب آقای سید محمد حسین جوادی دکترای تخصصی مددکاری ‌اجتماعی درباره مقوله مبارزه با اعتیاد ؛ انجام داده که آنرا در ادامه خواهیم دید. - احتمالا 60 سال پیش که نخستین قانون منع کشت خشخاش و جلوگیری از مصرف غیرطبیعی تریاک از تصویب مجلس ایران گذشت، کمتر کسی گمان می‌برده که پدیده اعتیاد در روزگار ما چنین جریانی از نظر کمی و کیفی داشته‌باشد به‌طوری‌که درحال‌حاضر بیش از 300 نوع ماده مخدر صنعتی شناسایی شده و تعداد معتادان ایران نیز از مرز دو میلیون و 300هزار نفر عبور کرده است. هرچند پدیده اعتیاد در ایران معضلی نوظهور نیست و در روزگاران کهن هم ضرب‌شست خود را به ایرانیان نشان داده‌است.

ناگفته های پدیده «سرقت»

به گزارش خبرنگار پرتال تخصصی مددکاری اجتماعی ایران و به نقل از ایرنا- یکی از موضوعات قابل بحث صاحب نظران در زمینه آسیب های اجتماعی و تبعات منفی آن در امنیت روانی شهروندان، وقوع جرم از جمله سرقت است که همواره نگرانی هایی را در سطح جامعه بوجود آورده این در حالی است که همگان به غلط یا درست پلیس را در این زمینه مقصر نهایی دانسته و بر این باورند که باید تنها پلیس این پدیده را ریشه کن کند.