رشد و تکامل یکپارچه کودکان

مراحل رشد عصبی و تاثیرات محیط بر آن

اگرچه رشد و تغییرات دستگاه عصبی در تمام طول عمر ادامه دارد، اما سال هاي اولیه زندگی نقش بسیار تعیین کننده اي را در روند رشد ایفا می کند. مغز انسان یک سیستم دینامیک است و تجربه هاي دریافتی فرد از محیط، به عنوان اطلاعات ورودي مغز باعث جهت دهی آن می شود. تغذیه، فعالیت ها (بازي، خواندن، گوش
دادن، صحبت کردن، لمس کردن و ...)، شرایط اجتماعی و فرهنگی، ریسک فاکتور هاي محیطی نظیر سموم و آلاینده هاي شیمیایی، بیماري ها و داروها، استرس ها و شرایط روانی کودك در رشد او تاثیر تعیین کننده اي دارند.

تحقیقات نشان می دهد در بروز اختلالات رشدي علاوه بر ژنتیک، محیط نیز بسیار موثر می باشد و در واقع رشد مغز انسان در نتیجه تعامل بین ژنتیک و تاثیرات محیطی است. اثرات محیط بر گونه انسان سبب طولانی تر شدن انتوژنی او شده است.

پیشنهادات مشاورین سازمان ملل برای بهبود برنامه رشد و تکامل کودکان ایران

درسال 2009  نمایندگی صندوق کودکان ملل متحد در ايران با پیشنهاد کمیته رشد و تکامل یکپارچه کودکان ایران (مشتمل برنمایندگان وزارت بهداشت،سازمان بهزیستی کشور و وزارت آموزش و پرورش) مقدمات بازدید يک مقام وزارت آموزش و پرورش کوبا به همراه یکی از کارشناسان دفتر يونيسف در کوبا از ايران را فراهم نمود.

هدف از این بازدید، ارائه خدمات مشاوره اي توسط دو مقام مذکور در زمینه ارزيابي تقريبي کيفيت و کارايي عملکرد  روستا مهدها در ايران و همچنين تلاش براي ايجاد مشارکت بین بخشي و بهره گيري از روش هاي لازم به منظور گسترش ميزان پوشش دهي خدمات مراقبتي در مناطق مختلف ايران با استفاده از روش های جایگزین بود.

رویکرد "حقوق بشری" به دوره‌ ی خردسالی به چه معنی است؟

رویکرد همه جانبه‌نگر به دوره‌ ی خردسالی بر این مبنا استوار است که فراهم کردن بهترین شرایط شروع زندگی برای کودکان مستلزم دخالت در جنبه‌های متعددی از زندگی کودک است. بقا برای کودک حیاتی است، در عین حال کودک نیاز به رشد و بالندگی دارد؛ بس یاری از شرایطی که بقای کودک را تضمین می‌کند هم زمان به رشد و تکامل شخصیتی وی نیز  یاری می‌رساند. کودکی که از شرایط رشد متوازن بهره‌مند نیست بیش‌تر در معرض خطر مرگ و میر و بروز ناهنجاری‌های تکاملی قرار دارد. رعایت هر کدام از شرایط  یاد شده در استیفای حقوق کودک نقش اساسی دارد.