پیشنهادات مشاورین سازمان ملل برای بهبود برنامه رشد و تکامل کودکان ایران

پیشنهادات مشاورین سازمان ملل برای بهبود برنامه رشد و تکامل کودکان ایران

درسال 2009  نمایندگی صندوق کودکان ملل متحد در ايران با پیشنهاد کمیته رشد و تکامل یکپارچه کودکان ایران (مشتمل برنمایندگان وزارت بهداشت،سازمان بهزیستی کشور و وزارت آموزش و پرورش) مقدمات بازدید يک مقام وزارت آموزش و پرورش کوبا به همراه یکی از کارشناسان دفتر يونيسف در کوبا از ايران را فراهم نمود.

هدف از این بازدید، ارائه خدمات مشاوره اي توسط دو مقام مذکور در زمینه ارزيابي تقريبي کيفيت و کارايي عملکرد  روستا مهدها در ايران و همچنين تلاش براي ايجاد مشارکت بین بخشي و بهره گيري از روش هاي لازم به منظور گسترش ميزان پوشش دهي خدمات مراقبتي در مناطق مختلف ايران با استفاده از روش های جایگزین بود.

طي ديدار صورت گرفته از ايران (29-20 اکتبر 2009) جلساتي با حضور نمايندگان يونيسف، سازمان بهزيستی، وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت تشکيل گردید؛ بازديدهايي از روستامهدها، خانه هاي بهداشت و مهدکودک های خصوصي (در استانهاي تهران و هرمزگان) صورت گرفت و کارگاههايي نيز با اعضای کميته ملي رشد و تکامل يکپارچه کودکان خردسال، مديران مراکز نگهداري از کودکان و مهد کودک ها و همچنين با کارشناسان استاني و ملي برگزار گرديد. پيشنهادات زير بر اساس بازديدهاي انجام گرفته از مهد کودک هاي شهري ،روستا مهدها و گفتگو و تبادل اطلاعات  و برگزاري کارگاه هاي مختلف با حضور مراجع و مسئولان ايرانی بدست آمده است. لازمست اقدامات پيشنهاد شده با هماهنگي ميان مراجع و ارگانهاي مختلف ذيربط انجام گيرند.آنچه درادامه می آید مختصری ازپیشنهادات این مشاورین دررابطه باارتقای برنامه رشد وتکامل کودکان درایران می باشد.

سياست گذاري و ساختار ملي

تشکيل يک گروه هماهنگ کننده در زمينه مراقبت از کودکان خردسال متشکل از ارگانهاي ذيربط با هدف ايجاد هماهنگي  و همکاري ميان آنان.

در اين راستا بايد آگاهي عمومي در رابطه با اهميت نياز به ايجاد چنين مرجعي که در عين حال بر فعاليت ارگانهاي مذکور نظارت خواهد داشت را افزايش داد.

•    اجرا
<----    افزايش آگاهي خانواده ها در زمينه اهميت مراقبت هاي دوره خردسالي
<----    طراحي و تدوين يک برنامه آموزشي جهت کودکان زير 3 سال.
<----    طراحي و چاپ بروشورهاي آموزشي براي خانواده ها.
<----    ايجاد تطابق ميان نحوه فعاليت مهد کودک هاي شهري و روستا مهدها.
<----    آموزش خانواده ها در زمينه تغذيه کودکان به منظور کمک به آنان در افزايش کيفيت تغذيه کودکان خود.
<----    هماهنگ سازي مواد آموزشي بکار رفته در روستا مهدها و مهد کودک هاي شهري با يکديگر.
<----    اضافه کردن بخشي در برنامه آموزشي کودکان به منظور ايجاد عادات مثبت در کودکان با توجه به خصوصيات فردي آنان.
<----    ايجاد هماهنگي هاي لازم براي آغاز يک برنامه مستمر مراقبتي -  شامل مراقبت از مادران پيش و پس از زايمان – و همچنين مراقبت از کودکان زير 3 سال.
<----    ارتقاء خدمات آموزشي در روستا مهدها با اولويت دادن به:

آموزش کارکنان در زمينه موضوعات روانشناسي، روش شناسي و شيوه تدريس. آموزش اين موارد نيازمند برگزاري دوره هاي آموزشي طولاني تر و کامل تر است.
استفاده از فضا و وسايل کافي که فعاليتهاي کودکان را ممکن سازد.

سازماندهي کودکان در گروه هاي سني مناسب با هدف طراحي و اجراي يک برنامه آموزشي براي هر سال از زندگي آنان و نظامي براي ارزيابي و پايش ميزان پيشرفت آنان. برنامه ارزيابي و پايش توسط مربيان اجرا خواهد شد.

•    عمليات ميداني و پايش

-    انجام بازديدهاي ميداني با هدف پايش فعاليت هاي انجام شده در مناطق روستايي و شهري در زمينه مراقبت از کودکان خردسال.
-    تحليل فعاليتهاي انجام شده با هدف شناسايي مشکلات و طراحي مراحل بعدي اقدامات.


آمار و اطلاعات

بازدید امروز :178
بازدید دیروز :292
این هفته :1168
این ماه :6704