مزاحمت های خیابانی

قربانی شدن و آزار زنان توسط مردان یکی از تبعات نابرابری بین زن و مرد است که عوارض ناشی از آن مشکلات فراوانی را برای جامعه ایجاد می کند . یکی از انواع آزار واذیت هایی که زنان درجوامع مختلف به اشکال متفاوت با آن مواجه هستند ، مزاحمت خیابانی است .

این نوع مزاحمت که به مزاحمت غریبه ها ، مزاحمت در عرصه عمومی و مزاحمت جنسی معروف است عموما از دید دانشگاهیان ، قضات و قانون گذاران به عنوان مسئله ای که نیاز به پژوهش و پوشش قانونی دارد دور مانده است .

این در حالی است که مزاحمت های جنسی در تمام محیط ها به ویژه مکانهای عمومی زنان را آزار می دهد و از حضور فعال ، همه جانبه و آزادانه ی آن ها در عرصه عمومی که باعث رشد شخصیت و ایجاد اعتماد به نفس برای انسان است ، جلوگیری می نماید.

مزاحمت جنسی ممکن است در کشورهایی که رویکرد نقش جنسیتی سنتی تری دارند بیشتر باشد، جامعه ایرانی نیز به عنوان جامعه ای که سنت و ایدئولوژیهای جنسیتی ریشه ای عمیقی درآن دارند از این قاعده مستثنی نیست .


 

کلیدواژه ها : مزاحمت های خیابانی مزاحمت،مزاحمت جنسی،زنان،آزار و اذیت زنان

نویسندگان مقاله : مزاحمت های خیابانی ...

دانلود متن کامل مقاله