مددکاری اجتماعی در سیستم قضایی

مشاوره و مددکاری اجتماعی در سیستم قضائی، به ویژه کار در زندان ها و کانون های اصلاح و تربیت مستلزم کسب مهارت های حرفه ای خاص و تجربه و دانش مبتی بر رویکردهای نوین مددکاری است.


این حوزه از آموزش مددکاری اجتماعی در کشور اساساً مورد غفلت قرار گرفته است و فقط تعداد بسیار اندکی از دانشجویان رشته مددکاری و خدمات اجتماعی در مقطع کارشناسی در طول دوره چهار ساله آموزش بخت آن را دارند که یک یا دو ترم کارورزی عملی خود را در کانون اصلاح و تربیت سپری کنند.

اخیراً نیز تعدادی از دانش آموختگان کارشناسی و کارشناسی ارشد بدون طی دوره های تخصصی لازم و کسب مهارت های ویژه، جذب واحد های مددکاری برخی کلانتری ها می شوند و به حل و فصل اختلافات خانوادگی می پردازند که عملاً کارایی لازم را ندارند، چراکه تکنیک ها و مهارت های خاص کار در سیستم قضایی را فرا نگرفته اند.

مقاله حاضر با تاکید بر اعتبار و اهمیت مددکاری و مشاوره در سیستم قضایی به طور عام و کار در زندان ها و کانون های اصلاح و تربیت و با نوجوانان بزهکار به طور خاصف به شناساندن ابعاد گسترده و پیچیده حرفه مددکاری در سیستم قضایی می پردازد و کالبد شکافی مددکاری در سیستن قضایی و رویکردهای نوین کار با بزهکاران و مجرمان زندانی و خانواده های آنان را مطرح می نماید.

واژه های کلیدی : مددکاری اجتماعی، سیستم قضایی، زندان، مشاور، بزهکاران

نویسنده مقاله : مددکاری اجتماعی در سیستم قضایی

دکتر انور صمدی راد

دانلود متن کامل مقاله