سرطان کودکان و حمایت های اجتماعی

میتوان گفت تاریخچه سرطان به دیرینگی تاریخ مدنیت بشری است. دانشمندان و پزشکان متعددی در طول تاریخ بشری زحمات زیادی را برای شناخت, تشخیص و درمان این بیماری متحمل شده اند. پزشکان یونان باستان اولین کسانی بودند که سرطان را به عنوان بیماری شناختند.

گاهی اوقات برخی از سلول ها از مسیر رشد طبیعی خود خارج میشوند و به طور غیر منظم و سریع تر از حالت طبیعی رشد میکنند این سلول ها میتوانند از طریق خون به سایر نقاط بدن گسترش یابند . به این به هم ریختگی سرطان میگویند.

در گذشته معتقد بودند که کودک را از واقعیات دردناک دور نگه دارند. اما امروزه اعتقاد بر این است که باید به اندازه ای که سن کودک اجازه درک می دهد در مورد بیماری اش به او توضیح داد.

بعضی از روش ها برای گفتن حقیقت به شرایط سنین کودک بستگی دارد.

کودکان بین  6 تا 10 سال و شاید کودکان 5 ساله از دردهای جسمی و اعمال پزشکی می ترسند. آنها میفهمند که بیماری شان یک بیماری معمولی نیست، خطرناک است و نیاز به مراقبت زیادی دارد. شما باید به آنها بگویید که مبتلا به سرطان شده اند اما این بیماری با وجود خطرناک بودن قابل درمان است. همچنین می توان به انها گفت که دلیل سرطان، شناخته شده نیست و باید داروهای زیادی مصرف کنند و برای کاملا خوب شدن به زمان زیادی نیاز است .

کودکان بالای 10سال و نوجونان به اندازه کافی بزرگ هستند که بیماری، درمان و مشکلات را بفهمند. آنها ممکن است سرطان را با مردن مساوی بدانند پس نباید نه تنها درباره تشخیص و درمان اطلاعاتی بدست آوردند بلکه باید بدانند سرطان اغلب با موفقیت درمان می شود.

کلید واژه ها : سرطان - کودک - سرطان کودک - بیماری - حمایت اجتماعی

نویسندگان مقاله : سرطان کودکان و حمایت های اجتماعی

فهیمه ثبوتی - فهیمه پایدار
دانلود مقاله

File name: سرطان کودکان و حمایت های اجتماعی

2711 772
کلمه عبور » www.madadkar.org