فقر کودکان

کودکان محور توسعه پایدار در کشورها محسوب می شوند. منظور از توسعه پایدار عدم تحمیل آسیب های اقتصادی، اجتماعی و یا زیست محیطی بر نسل های آینده است.

براساس ماده 27 کنوانسیون جهانی حقوق کودک نیز هرکودکی باید استانداردهای کافی برای زندگی درجهت توسعه فیزیکی، ذهنی، معنوی، وجدانی و اجتماعی زندگیش را داشته باشد.

از طرفی تحقیقات نشان داده است که 50% از رشد مغز (رشد هوشی) بین زمان تولد تا 4 سالگی، حدود 30% بین سالهای 4 تا 8 سالگی و 20% باقیمانده در فاصله سنین 8 تا 17 سالگی شکل می گیرد. بنابراین هرقدر محیط زندگی کودک غنی تر، سالم تر و آگاهانه تر باشد ،

هوش کودک بیشتر و رفتار او در بزرگسالی متعادل تر خواهد بود. آخرین تحقیقات بیانگر آنست که هوش و استعدادهای بشری، خلق و خو، شخصیت، قدرت ها و مهارت ها در سالهای اولیه زندگی شکل می گیرند و رشد بعدی آنها در حقیقت بیشتر کمی است تا کیفی. نقش محوری دوران کودکی در شکلگیری آیندۀ فرد انکارناپذیر است و این دوران در زندگی بشر از اهمیت به سزایی برخوردار است.(راهنمای مطالعه جهانی فقر کودکان)

اما بر اساس گزارش دفتر کودکان و نوجوانان سازمان ملل متحد (یونیسف) در سال 2008، کودکان به احتمال زیاد بیشتر دچار فقر خواهند شد و در مقایسه با بزرگسالان به دلایل گوناگون از جمله نیازهای تغذیه ای متفاوت، آسیب بیشتری از آن می بینند.

نویسندگان مقاله : تأثیر اجرای سراسری برنامه ارائه یک وعده غذای گرم در روستا مهدها بر شاخص های فقر کودکان ...

دکتر سید محمد حسین جوادی,سید عبدا... عمادی ,پریسا ترابی,آذر رضایی ,وهاب علی نیا

دانلود متن کامل مقاله