اعتیاد به اینترنت و فضای مجازی

امروزه بسیاری از تعاملات اجتماعی روزانه از طریق اینترنت انجام میشود که با داشتن محیط های جذاب، شگفت انگیز و پر هیجان از قبیل اتاقهای گفتگو، پست الکترونیک و فضاهای مجازی با کاربران متعدد، مخاطبان زیادی رابه خود جلب کرده است.

اکثر ما فکر میکنیم اعتیاد تنها مربوط به مصرف ترکیبات شیمیایی و موادی چون الکل، نیکوتین، کوکایین و هیروئین است.

اما روانشناسان معتقدند هر آنچه که باعث تحریک و سپس نیرو گرفتن شخص شود میتواند اعتیاد آور باشد و فقط به مصرف مواد مخدر محدود نمیشود؛ هرگاه یک عادت مبدل به یک اجبار شود،( مانند قمار، مصرف مواد مخدر، الکل یا حتی بازی کامپیوتری یا چت کردن، پرسه زدن در شبکه و ... ) میتواند اعتیاد به حساب آید.

اعتیادهای رفتاری را نباید به صرف نبود "ماده مورد مصرف نادیده گرفت.

کلید واژه ها : اعتیاد - اینترنت - فضای مجازی - شبکه

نویسندگان مقاله : اعتیاد به اینترنت و فضای مجازی

ژاله بهروزی - پوران سروری
دانلود مقاله

File name: اعتیاد به اینترنت و فضای مجازی

4072 1725
کلمه عبور » www.madadkar.org