اخبار مددکاری اجتماعی ایران

نشست تخصصی رویکرد های نوین مددکاری اجتماعی در کمیته امداد (ره) استان مرکزی

به گزارش خبرنگار پرتال تخصصی مددکاری اجتماعی ایران ،کمیته امداد(ره) استان مرکزی به مناسبت روز مددکار،نشستی تخصصی با عنوان "رویکرد های نوین مددکاری اجتماعی در ارایه خدمات به جامعه هدف" با حضور جمعی از مددکاران اجتماعی معاونت حمایتی کمیته امداد استان و تعدادی ازمسئولین کمیته امداد برگزار کرد.

کارگاه آموزشی مهارتهای مشاوره ویژه مددکاران اجتماعی در اراک برگزار شد

کمیته امداد حضرت امام (ره) یکی ازنهادهای حمایتی است که طیف گسترده ای از مددکاران اجتماعی در این نهاد به ارایه خدمات به زنان سرپرست خانوار، خانواده ایشان و سالمندان مشغول می باشند.

کارگاه آموزشی اصول و ارزش های مددکاری اجتماعی در شمیرانات

مددکاری اجتماعی حرفه ای است که با انسانها سر و کار دارد و انسان براساس دیدگاه دینی دارای کرامت می باشد. لذا در کار با او باید از اصول و قواعد خاصی پیروی کرد.