اخبار مددکاری اجتماعی ایران

سی و سومین همایش روز ملی مددکار اجتماعی

سی و سومین همایش روز ملی مددکار اجتماعی  فروردین ١٣٩٧ برگزار میشود.

پیام وزیر بهداشت به مناسبت روز ملی مددکاری اجتماعی 1397

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به مناسبت روز ملی مددکاری اجتماعی پیامی صادر کرد.

پیام معاون اجتماعی وزیر بهداشت به مناسبت روز جهانی مددکاری اجتماعی

سید محمدهادی ایازی معاون اجتماعی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به مناسبت روز جهانی مددکاری اجتماعی پیامی صادر نمود.