با ورود به منطقه حادثه دیده به عنوان امدادگرچه باید کرد

1. با آسیب دیدگان ارتباط صحیح برقرار کنند .

2.در انتقال مصدومین جسمانی به بیمارستان عجله نکنند مگر اینکه فوریت پزشکی مطرح باشد .

3.به افراد اطلاعات صحیح بدهند .

 

4.افراد را از دیدن جنازه عزیزانشان محروم نکنند .

5.مانع ابراز احساسات افراد نشوند .تخلیه احساسات آنها را راحتتر خواهد کرد .

6.استراحت شبانه ضروری است .

7. برای ارامش بخشیدن به افراد از باورهای دینی انها کمک بگیرند

8. افراد را تشویق کنند در مراسم تشیع جنازه و بخصوص نماز میت شرکت کنند .

9.سعی نکنند افراد را به زور از محل سکونت خود دور کنند .

10. مانع تجمع داغدیدگان نشوند .

11. آنها را به شرکت در فعالیت های اجتماعی –ورزشی و بازسازی تشویق کنند .

12. در صورت وقوع درگیری جلو گیری از دعوا مفید است .

13.در صورتیکه متوجه شدندفردی به علت فشار روانی به مواد مخدر پناه برده ،او را از این کار منع کرده و به تیم حمایت روانی – اجتماعی معرفی کنند .

14 .در صورتیکه علائم اختلالات روانی در افراد مشاهده کردند در حدی که امکان دارد باعث آسیب به خود یا دیگران شود یا تحمل رنج برایش دشواراست او را به تیم حمایت روانی اجتماعی معرفی کنند اما صراحتا عنوان نکنند که او روانی شده است زیرا مردم از اینکه برچسب بیماری برآنها بخورد راضی نیستند . بهورزان می توانند از اصطلا حاتی مانند ”اعصابت تحت فشار است“ ویا اینکه ”ناراحتی عصبی پیدا کرده ای ” استفاده کنند .

15. کودکان را از والدین جدا نکنید .

16. در صورتی که اشیاء یا لباسی از پدر و مادری که فوت کرده اند باقی مانده است ان را در اختیار فرزندش قرار دهید .

17. حتی الامکان از تغیر مکان مداوم کودک خودداری کنید .

18 . به نیازهای تغذیه ای وبهداشتی کودکان در تمام سنین توجه کنید .

20. امکانات بازی و سرگرمی برای کودکان فراهم کنید .

21. سعی کنید کودکان را با لطیفه های جالب بخندانید .