اصول رفتاری صلیب سرخ و هلال احمر و سازمان ها غیر دولتی در برنامه های مقابله با بحران (قسمت اول)

به طورکلی سازمانها و نهادهایی که در امر خدمت رسانی به انسانها در حوزه خدمات اجتماعی قرار دارند دارای اصول جهان شمول هستند. بر این اساس در سرتاسر جهان مجموعه های وابسته به این سازمانها رویه یکسانی را در ارایه خدمات به افراد اتخاذ می کنند.

مثلا انجمن بین المللی مددکاران اجتماعی اصول بنیادینی را برای تمامی مددکاران اجتماعی اتخاذ کرده و مددکاران اجتماعی در سراسر جهان خود را مقید به اجرای این اصول در کارحرفه ای خود می دانند.

این اصول عبارتند از،پذیرش،ارتباط حرفه ای،فردیت،رازداری حرفه ای،مشارکت مراجع درفعالیت ها(خودتصمیم گیری)وخودآگاهی مددکار.نهضت جهانی صلیب سرخ وهلال احمرهم اصول رفتاری ویژه ای برای برنامه های مقابله در بحرانها داردکه بعضی از آنها با اصول مددکاری نزدیک است.

آنچه درادامه می آید این اصول ارزشمند می باشد.

1-    وظایف بشر دوستانه اولویت دارند؛

حق دریافت کمک های بشر دوستانه و ارایه آن یکی از اصول بنیادین بشر دوستانه است که همه شهروندان همه کشورها باید از آن برخوردار باشند. به عنوان اعضای جامعه بین المللی، ما وظیفه خود می دانیم تا در شرایط ضروری کمک های بشر دوستانه ارائه کنیم. در اجرای این مسئولیت دسترسی بلامانع به جمعیت های آسیب دیده از اهمیت بسیاری برخوردار است. اولین محرک برای مقابله با بحران ها کاهش رنج آنهایی است که فشارهای حاصل از بحران را کمتر تحمل می کنند. ارایه خدمات بشر دوستانه یک اقدام تعصب آمیز یا سیاسی نیست و نباید اینگونه در نظر گرفته شود.

2-     کمک رسانی بدون توجه به نژاد، عقیده یا ملیت دریافت کنندگان و بدون قایل شدن هر گونه تفاوت انجام می شود. اولویت های کمک رسانی تنها بر اساس نیازها پیش بینی می شوند؛

در صورت امکان، ما کمک رسانی خود را بر پایه ارزیابی کلی نیازهای قربانیان بحران و ظرفیت های محلی موجود برای برآوردن این نیازها انجام می دهیم. در طول برنامه ها ما تناسب را مد نظر قرار می دهیم. در صورت وجود رنج انسانی باید آن را برطرف نمود، زندگی در همه نقاط یک کشور با ارزش است.بنابراین، کمک رسانی ما میزان رنجی را کاهش می باد، نشان دهد. در اجرای این رهیافت، ما نقش مهمی را که زنان در جوامع بحران خیز ایفا می کنند می شناسیم و تضمین می نماییم که این بواسطه برنامه های کمک رسانی ما نه تنها از بین نرفته بلکه حمایت می شود.اجرای چنین خط مشی جهانی، بی طرف و مستقل تنها در صورتی امکان پذیر است که ما و شرکای ما به منابع ضروری برای ارایه کمک های یکسان دسترسی داشته و به قربانیان بحران نیز دسترسی برابر داشته باشیم.

3-    کمک رسانی برای پیشرفت یک گروه خاص سیاسی یا مذهبی صورت نمی گیرد؛

کمک های بشر دوستانه براساس نیاز افراد، خانواده ها و اجتماعات انجام خواهد شد. علیرغم حق سازمان های غیر دولتی امداد رسان (NGHAs) برای حمایت از یک عقیده سیاسی یا مذهبی خاص، ما اذعان داریم که ارائه خدمات براساس گرایش افراد و تعلق آن ها به این عقاید نخواهد بود. ما وعده نمی دهیم که ارائه یا توزیع کمک ها بر اساس پذیرش یا قبول یک عقیده سیاسی یا مذهبی خاص باشد.

4-    ما تلاش می کنیم تا به عنوان ابزارهای سیاست خارجی دولت ها عمل نکنیم؛

NGHAs آژانس هایی هستند که مستقل از دولت عمل می کنند. بنابراین، ما سیاست ها و راهکار های اجرایی خاص خود را طرح نموده و به دنبال اجرای سیاست هیچ دولتی نخواهیم بود، مگر در صورتی که این سیاست ها منطبق با سیاست های مستقل ما باشند. ما هرگز دانسته یا ندانسته به خود یا کارمندان خود اجازه نخواهیم داد که اطلاعاتی را برای دولت ها یا دیگر سازمان ها جمع آوری نمایند که از نظر سیاسی، نظامی یا اقتصادی نسبت به آن ها حساسیت وجود داسته و ممکن است برای اهدافی غیر از اهداف بشر دوستانه به کار گرفته شود و هرگز به عنوان ابزار سیاست های خارجی دولت های اهدا کننده نیز عمل نخواهیم کرد. ما از کمک هایی که دریافت می کنیم برای پاسخ گویی به نیازها استفاده می نماییم و این کمک ها نباید براساس نیاز به استفاده از مازاد نیاز سازمان های اهدا کننده بوده و همچنین نباید بر پایه علاقه سیاسی یک اهدا کننده خاص صورت گیرد. ما تلاش و کمک های مالی داوطلبانه افراد را برای حمایت از کارمان ارج نهاده و سعی در ارتقا آن داریم و استقلال عمل چنین حرکت های داوطلبانه را به رسمیت می شناسیم.برای پیشگیری از وابستگی نیز تلاش می کنیم تا به یک منبع مالی متکی نباشیم.
 
5-    ما باید به فرهنگ و رسوم احترام بگذاریم؛

ما تلاش خواهیم کرد تا به فرهنگ، ساختارها و اداب و رسوم جوامع و کشورهایی که در آن کار می کنیم احترام بگذاریم.


منابع:

کنسرسیوم بین المللی پناهندگان درایران،2004،منشور بشردوستانه وحداقل استانداردهای امدادرسانی دربحران.
موسوی چلک ،سید حسن ،مددکاری اجتماعی کارفرد1(1386)،انتشارات سمت،

احمدرضافرجی
سلام:سپاسگزارم.