مختصری درباره طرح جامع ملی بازتوانی حوادث طبیعی ایران

از نقطه نظر مخاطرات طبیعی، بنا بر گزارش جهانی کاهش خطر بلایا (2009) منتشره توسط ISDR جمهوری اسلامی ایران در کلاس (سطح) خطر 8 از 10 قرار دارد. این امر بدلیل موقعیت جغرافیایی و خصوصیات توپوگرافیک ایران و آسیب پذیری بالای سازه ای و غیرسازه ای جامعه است که منجر به مرگ و صدمات بی شمار و سایر پیامدهای سوء سلامتی متعاقب مخاطرات طبیعی می-شود.

از میان مخاطرات طبیعی زلزله، سیل، خشکسالی، رانش زمین و طوفان ها در صدر مخاطراتی هستند که کشور با آن ها دست به گریبان است.

مرگ ناشی از مخاطرات طبیعی بطور متوسط سالانه حدود 3 تا 4 هزار نفر تخمین زده می شود که عمده آن مربوط به وقوع زلزله در نواحی بدون مقاومت سازه ای لازم می باشد. موارد ذکر شده ازسالها قبل انگیزه ای قوی برای تدوین سندی جامع برای بازتوانی شهروندان آسیب دیده از بلایای طبیعی دربین ساست گزاران ایجاد کرده بود ،که بالاخره این مهم پس ازسالها درابتدای دهه 90 شمسی محقق شد.

طرح جامع ملی بازتوانی حوادث طبیعی به سفارش معاونت بازسازی و بازتوانی سازمان مدیریت بحران کشور و توسط دپارتمان سلامت در بلایا و فوریت های موسسه ملی تحقیقات سلامت جمهوری اسلامی ایران  درسال 1391تدوین شده است.

در تدوین این سند ارزشمند صاحب نظران اکثر سازمانها ونهادهای دولتی وغیر دولتی مرتبط مشارکت داشته اند.این مجموعه در سه بخش 1) مطالعات و مستندات، 2) طرح جامع ملی بازتوانی و 3) آیین نامه اجرایی طرح ملی بازتوانی تنظیم شده است.

در این مجموعه 300 صفحه ای به صورت تفصیلی به تاریخچه حوادث طبیعی،مفاهیم تخصصی بازتوانی، بازتوانی جسمی ، بازتوانی روانی ، بازتوانی اقتصادی ، بازتوانی اجتماعی ، بازتوانی معنوی ، نقش مردم در بازتوانی و ارتباط بازتوانی با توسعه پایدار پرداخته شده است وبه درسهای آموخته شده ازحوادث داخلی و خارجی اشاره شده است.

در فرایند تدوین این مجموعه  نقش هرکدام ازسازمانها و نهادها در هنگام حوادث مشخص شده است و جالب اینکه به فعالیت های تخصصی هرکدام ازمتخصصین نظیر پزشکان،مددکاران اجتماعی ،روان شناسان و... به خوبی اشاره شده است.پرتال تخصصی مددکاری اجتماعی سعی خواهد کرد جهت آشنایی عزیزان به مرور به بازگویی بخش هایی ازاین سند بپردازد.