روش های تثبیت نگرش و متقاعد سازی

روش های تثبیت نگرش و متقاعد سازی

تشویق و وا داشتن افراد به تفکر و استدلال به تثبیت هرچه بیشتر نگرش ها کمک شایانی می کند.گاه مردم در هنگامی که در معرض برخی وقایع بیرونی هستند ، بیش از مواقعی که به مطالب گفته شده ، توجه کامل می کنند ، متقاعد می شوند .

 گفتار هفتم: 1.    روش های تثبیت نگرش
2.    متقاعد سازی 

روش های تثبیت نگرش :

1.    تقلید و تکرار : با تقلید و تکرار نگرش های آموخته شده به اشکال گوناگون به تدریج تثبیت می گردد.

2.    تفکر و استدلال : تشویق و وا داشتن افراد به تفکر و استدلال به تثبیت هرچه بیشتر نگرش ها کمک شایانی می کند .

3.    ایجاد ناهمانگی شناختی  : با ایجاد ناهماهنگی شناختی ، شخص در تعارض با خود قرار می گیرد و ابن امر به تغییر و تثبیت نگرش ها کمک می کند .

4.    انگیزه و هیجان : ایجاد انگیزه و هیجان از عوامل تثبیت کننده نگرش ها هستند .

متقاعد سازی :  فرآیندی تاثیر گذار در تغییر نگرش است که شامل دو مسیر زیر می باشد :

1 : مسیر مرکزی : چنین کوششی برای تغییر در نگرش با تکیه بر استدلال منطقی و ایجاد شناخت در مخاطبان با پردازش دقیق اطلاعات صورت می گیرد . میزان تغییر نگرش به کیفیت استدلال بستگی دارد . اثر تغییر از این مسیر پایدارتر و به عمل نزدیک تر است .

2 : مسیر پیرامونی : این روش با برانگیختن عواطف و هیجانات و بدون پردازش دقیق اطلاعات در مخاطبین توام است . تغییر نگرش از این مسیر به حضور نشانه های ترغیب کننده بستگی دارد . و بازتابی از متغیرهای خاص است که با حذف آن تغییر نیز از بین می رود .

در اغلب موارد ، کوشش های « متقاعد سازی » مستلزم وجود عناصر زیر است :

« منابع » که به « مخاطبان » پیام می رسانند « ارتباط » تا نگرش مخاطبان تغییر کند . پژوهش های گذشته در زمینه ی متقاعد سازی بر این عناصر کلیدی تمرکز داشته اند .

1: سخن متخصص ها بیش از غیر متخصص ها متقاعد کننده است  . بدین ترتیب افرادی که به نظر می رسد در مقایسه با بقیه بیشتر می دانند و نیز دارای اطلاعات و تجربه بهتری هستند ، موثر ترند .

2. پیام هایی که به نظر نمی رسد برای نفوذ و تغییر نگرش طراحی شده اند ، اغلب موفق تر از آن دسته از پیام هایی هستند که به نظر می رسد چنین منظوری را دنبال می کنند . به عبارت دیگر انسان ها به کسانی که با قصد و طرح قبلی بنا دارند ما را متقاعد سازند اعتماد نمی کنیم . و معمولا از تاثیر گذاری احتمالی و اجابت آنان سر باز می زنیم .

3. مبلغان جذاب در تغییر نگرش موثر تر از غیر جذاب ها هستند .

4. گاه مردم در هنگامی که در معرض برخی وقایع بیرونی هستند ، بیش از مواقعی که به مطالب گفته شده ، توجه کامل می کنند ، متقاعد می شوند .

5. افرادی که به نسبت دارای عزت نفس پایین هستند ، در مقایسه با آنانی که عزت نفس بالاتری دارند ، راحت تر متقاعد می شوند .

6. زمانی که مخاطبان نگرشی بر خلاف متقاعد کننده داشته باشند ، اغلب این موثر تر خواهد بود که پیام دهنده از رویکرد دو طرفه ای که هر دو طرف موافق و مخالف حضور داشته باشند ، استفاده کند نه از رویکرد یک طرفه .

7. اغلب کسانی که تند تر سخن می گویند از ان هایی که آرام و شمرده تر سخن می گویند ، متقاعد کننده تر به نظر می رسند .

8. پیام هایی که هیجان های قوی ، به ویژه ترس در مخاطب بر می انگیزد ، متقاعد شدن را افزایش می دهد . به طور خاص هنگامی که پیام رسان توصیه های معینی را مطرح کند و نشان دهد که با تغییر نگرش یا رفتار چگونه می توان از عواقب منفی و پیامدهای ناگوار اشاره شده جلوگیری کرد.


آمار و اطلاعات

بازدید امروز :80
بازدید دیروز :329
این هفته :1171
این ماه :4300