تأثير حاشيه‌ نشينی برامنیت و انواع آن

 حاشيه‌نشين‌ها جزء مناطق مستعد ارتكاب جرم هستند، فقدان نظارت امنيتي كافي وجود تعداد زيادي افراد نيازمند و بيكار، سطح پايين سواد، فقدان روشنايي كافي در معابر و وضعيت جغرافيايي بعضي مناطق همه باعث مي‌شود مجرمين به راحتي در آنجا پناه گيرند و تا زماني كه اين عوامل زمينه‌ساز وجود داشته باشد اين مناطق بالقوه جرم‌خيز خواهند ماند.

جوانان حاشيه‌نشين با فرهنگ ويژه روزها عازم مركز شهر مي‌شوند تا كاري دست و پا كنند. با توجه به فقدان تخصص و آموزش كافي، عمدتاً به كار دستفروشي، پهن كردن بساط، سيگار فروشي،كار در ميدان تره بار و... مي پردازند و به اين ترتيب به صورت زائدة فعاليتهاي شهري در مي آيند. اين مشاغل غير تخصصي و زائد خود به عنوان يك عامل سوق دهنده بسوي جرم عمل مي كنند. به عنوان مثال در يك مطالعه مربوط به مشاغل افراد معتاد، همة افراد نمونه مشاغل كاذب و غير تخصصي داشتند. از ديگر جرائم مطرح در حاشيه نشين ها وجود دارد منكراتي است كه به دليل بروز بيماريهاي تناسلي و ايدز، اهميت خاص دارد.

 

انواع حاشیه نشینی

1.حاشیه های درون شهری

 این نوع حاشیه که معمولا در بخش های قدیمی تر شهر دیده می شوند، به مناطق مسکونی گفته می شود که وضعیت نا به سامانی دارد یا به عبارتی دیگر آن قسمت از شهر است که در گذشته وضعیت مطلوب و سامان یافته ای داشته ولی به تدریج شرایط آن نامناسب شده و ساکنان آن به نقاط بهتر و جدیدتری از شهر رفته و در آنجا سکنی گزیده اند.

2.حاشیه های غیر رسمی یا غیر قانونی

 سکونتگاه های یادشده در واقع به منطقه ای مسکونی که بدون مطالعه قانونی برای دریافت زمین و یا اجاره از سوی مقامات مربوطه برای ساختن خانه توسعه یافته است، گفته می شود.

علل حاشیه نشینی

<>    كمي در آمد روساي خانوار و بالا بودن بهاي زمين و هزينه ساخت و ساز رسمي و گراني اجاره بها
<>    دافعه هاي مبدا
<>    قطعه بنديهاي بزرگ زمين است كه موجب افزايش قيمت زمين شده
<>    فقدان منطقه بندي و كاربري نا مناسب زمين.
<>     مهاجرت
<>    نبود و عدم اجرای طرح های توسعه بالادستی
<>    صنعتی شدن و شرایط مناسب اقتصادی شهرها
<>    نابرابری های اجتماعی
<>    و ... .

 


منبع: پایان نامه، شهرنشینی و زاغه نشینی، غلامرضا یاری، دانشگاه علامه طباطبایی تهران