تاریخچه اجمالی قوانین و سیاست های مربوط به خشونت علیه همسر و یا شریک جنسی

تاریخچه اجمالی قوانین و سیاست های مربوط به خشونت علیه همسر و یا شریک جنسی

پیش ازقرن 19،  مردان اجازه داشتند بدون هیچ ترسی همسر خود را کتک بزنند و یا حتی بکشند (شورن استاین، 1997).

در سال 1768، قانون عمومی حکم داد که یک همسرمی تواند زن خود را کتک بزند به شرطی که با چوبی نازکتر از انگشت شصت باشد (داتون، 2006، ص 7).

کلیسا حامی قوانینی بود که مردان را رئیس خانواده و زنان را وادار به تبعیت از آنها می کرد(داتون، 2006).

براساس قانون مدنی بین زوجین، زنان متاهل هویتی جدای از همسران خود نداشتند و نمی توانستند به هردلیلی از جمله توهین و تجاوز، از همسران خود شکایت کنند (واکر، 2002)

درسال 1848 زنان حاضر در کنوانسیون سنکا فالز در ایالات نیویورک در مورد حقوق اجتماعی، مذهبی و مدنی خود بحث کردند، دغدغه آنها تساوی وآزادی از سوء استفاده درخانه های خود بود(هوگان، 2008). اما این عملی نشد تا سال 1920، با تصویب الحاق نوزدهم که درآن به زنان حق رای داده شد.

دردهه ی 1970- بیش ازصد سال بعد از کنوانسیون سنکافالز مدافعان زنان قادر بودند زنانی را که مورد استفاده قرارمی گیرند شناسایی کنند و از سوی بخش های بزرگتر جامعه به آنها کمک برسانند. مطبوعاتی همچون آهسته فریادبزن تا همسایه ها نشنوند پیتزی (1974)و بعدها نبرد زنان (1981) و سندروم زن کتک خورده واکر (1984) توجه ها را به سمت شیوع خشونت برعلیه زنان جلب کردند.

در آمریکا، جنبش زنان برضد خشونت خانوادگی از جنبش بر ضد تجاوز جنسی شروع شد (واکر، 2002). درسال 1966،  سازمان ملی زنان (NOW) برای معرفی زنان تشکیل شد (واکر، 2002). راهپیمایی های "شب رابرگردانید” ازحقوق زنان برای قدم زدن شبانه بدون تجاوز و توهین دفاع می کردند.

با رهبری ارین پیتزی،  پناهگاه های زنان کتک خورده درانگلستان برقرار شدند که مدلی شد برای آمریکایی ها (واکر، 2002). اولین پناهگاه ها برای زنان آزاردیده و سیاست های بحران تجاوز دراوایل دهه ی 1970 ایجاد شدند (بالا، 2008، ص 273). درسال 977،  یک کنفرانس تاریخی در مورد زنان در هیوستون تگزاس برای همراهی با دهه زنان سازمان ملل وتوقف خشونت علیه زنان به ویژه زنان کتک خورده در صدر همه امور قرار گرفت (والر، 2002، ص ص 87-88).

درسال 1978 نمایندگان پناهگاه های زنان کتک خورده به دعوت آژانس بهداشت و خدمات انسانی آمریکا (USHHS) با هم دیدار کردند. درسال 1979، ائتلافاتی بر ضد خشونت خانوادگی تشکیل شد. در سال 1984،  لایحه پیشگیری از خشونت خانوادگی ایالات متحده تصویب شد ودر اواسط دهه 1990 اداره زنان دروزارت دادگستری مجددا تاسیس شد (اولین اداره درسال 1980) اما به دلیل کمبود سرمایه بسته شد (واکر، 2002).

مددکاری اجتماعی و خشونت خانوادگی؛ نظریه ها، ارزیابی و مداخلات: ترجمه ایوب اسلامیان


آمار و اطلاعات

بازدید امروز :85
بازدید دیروز :236
این هفته :591
این ماه :6265