برنامه كمك به كاركنان ( EAP) گامی برای پیشگیری از آسیب !

مفهوم برنامه کمک به کارکنان Employee Assistance Program يا به اختصار ( EAP) در اوایل سال 1940 و هنگامی مطرح شد که شرکت ها به دنبال حفظ کارمندان خوبی بودند که دچار مشکل شده بودند. شرکت‏ها به مشکلات و هزینه های مربوط به نظم و انضباط، اخراج، جایگزینی و دوره های آموزش اذعان داشتند. به همین دلیل تلاش می کردند که برنامه کمک به کارکنان را در واحدهاي صنعتي خود اجرا كنند.

به صورت تخصصي، EAP يك برنامه ويژه محيط هاي كار صنعتي است كه براي كمك به: (1) بررسي مسائل بهره وري سازماني، و (2) شناخت و حل نگراني هاي شخصي مراجعان و ساير مسائل شخصي مؤثر بر عملكرد شغلي طراحي شده است. برنامه كمك به كاركنان( EAP) چه خدماتي ارائه مي كند؟ مديريت استرس، نگراني هاي خانوادگي، تعادل بين كار و زندگي، سوء مصرف مواد، مشكلات ارتباطي، مديريت مرحله گذار زندگي، سلامت و امنيت شغلي، كيفيت زندگي كاري، خشونت و رفتارهاي كاري ضد بهره وري و فرسودگي شغلي از مهمترين خدماتي است كه در قالب  EAPبه كاركنان ارائه مي‏شود. متخصصان حوزه نيروي انساني به اين نتيجه رسيدند كه مداخله در محل کار نباید فقط به سوء مصرف مواد محدود شود، بلکه طیف وسیعی از مشکلات سلامت رفتاری پیش روی کارکنان را نيز باید در بر گيرد. در نتيجه شركت هاي بزرگ خودروسازي مانند جنرال موتورز، هيوندا، نيسان، و شركت هواپيماسازي بوئينگ به منظور ايجاد تعادل بين كار و زندگي، حل مشكلات شخصي، عاطفي، و خانوادگي كاركنان، و پيشگيري و درمان سوء مصرف مواد به اجراي برنامه كمك به كاركنان روي آوردند. مديريت كاركنان مي‏تواند بسيار چالش برانگيز  باشد و EAP  در همه مراحل مديريت كاركنان از سرپرست ها حمايت مي‏كند. EAP  ابزار بسيار مفيدي براي سرپرست ها به منظور مديريت كاركنان است. فرصتي براي كمك به يك كارمند مبارز براي بازگشت به بهره وري است. وظيفه سرپرست مديريت كاركنان است نه تشخيص يا حل مشكلات كاركنان. جنبه مهم اين برنامه حضور كنشگرانه و فعال مددكاران اجتماعي، مشاروان و روان شناسان شركت در شناسايي مسائل و مشكلات كاركنان است. با اين رويكرد بعد پيشگيري از وقوع مسائل و مشكلات كاركنان برجسته مي شود و از اين طريق مداخلات پيشگيرانه پررنگ تر مي شود. از سوي ديگر، تمركز سرپرست ها و سركارگرها بر عملكرد شغلي كاركنان بيشتر مي‏شود و حل مسائل تاثيرگذار بر عملكرد شغلي كاركنان به متخصصان آن حوزه واگذار مي شود.

رها
رهادقیقا با نظر soofi موافقم..بیشتر دقت کنید من انتظار بحث نظریه های خدمات اجتماعی در قبال بی خانمانی بودم.