تصادفات؛ علت بی‌سرپرستی 20 درصد زنان سرپرست خانوار

معاون آموزشی پژوهشی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی گفت: قریب 20 درصد از زنان سرپرست خانوار به علت بی سرپرستی ناشی از تصادف به این وضعیت دچار شدند.

به گزارش خبرنگار پرتال تخصصی مددکاری اجتماعی ایران و به نقل از ایسنا، دکتر جوادی در همایش «زنان در مسیر توسعه اجتماعی»، افزود: به نظر می‌رسد رویکرد ما به ارائه خدمات پس از وقوع اتفاقات است که باید این رویکرد را تغییر دهیم. لازم است مداخله روانی و اجتماعی در زمینه تصادفات تعریف کنیم. وی تاکید کرد: زنان سرپرست خانوار در یک ظرف کلی دیده می شوند این در حالی است که آنان را می‌توان به چهار دسته تقسیم کرد. زنان سرپرست خانوار دارای همسر مشکل دار، زنانی که به علت طلاق، فوت همسر، سرپرست خانوار شده‌اند و زنان خود سرپرست این چهار دسته را تشکیل می‌دهند که به گفته جوادی باید بر حسب نیازها برای آنها خدمات تعریف شود.