آموزش عادات شایسته و ارزشهای اخلاقی به کودکان در کوبا (2)

در کوبا برای توسعه عادات شایسته وارزشهای اخلاقی درمهدهای کودک در هريک از فعاليتهاي صورت گرفته با توجه به محتوا و اهداف آن مورد تاکيد است.

به منظور عادت دادن کودک به نظافت شخصي، هر کودک وسايل شخصي خود را دارد (شانه، مسواک، حوله) که معمولا با عکسهايي که بر روي آنها وجود دارد از هم قابل تشخيص اند.

در باغ گياهان فعاليتهاي ساده اي توسط کودکان انجام مي گيرد، از جمله آب دادن به گياهان يا کندن علفهاي هرز. اين فعاليتها که زمان اندکي را به خود اختصاص مي دهند با اين هدف انجام مي شوند که کودکان با کارهاي بزرگسالان ارتباط برقرار کرده و به محصولات بدست آمده از زمين علاقمند شوند. کارهاي ساده ديگري نيز به کودکان واگذار مي شود از جمله توزيع وسايل، تعارف کردن آب به کودکان ديگر به هنگام صرف غذا، نگهداري از گياهان، جمع آوري اسباب بازيها و غيره.

علاوه بر موارد ذکر شده، فعاليتهاي ديگري نيز براي کودکان در نظر گرفته می شود. به طور مثال گفتگو با کارگراني که در حرفه هاي مختلف مشغول به کارند، بازيهاي کلامي که در آن کودکان در آن از بزرگسالان تقليد مي کنند،

ديدار از محلهاي کار نزديک و ترغيب خانواده ها به صحبت با کودکان درباره کارهايي که بزرگترها انجام مي دهند و اهميت مشاغل مذکور براي کشور. همه اين فعاليت هاي به ايجاد عشق به کار و ارزشهاي اخلاقي، کسب رضايت از کمک به ديگران و نگاه کردن به گياهي که رشد مي کند يا مرتب کردن اتاقي نامرتب کمک مي کند.