دلایل فرستادن کودکان به مهد کودک

شاید اولین دلیل فرستادن کودکان به مهدکودک شاغل بودن مادر باشد. مادران شاغل چون ساعتی از روز را در خانه نیستند نیاز دارند که فرزند یا فرزندانشان را قبل از رسیدن به سن مدرسه برای نگهداری به مهدکودک بسپارند.

اما بجز این فرستادن کودک به مهدکودک فایده های دیگری نیز دارد که باعث می شود نه تنها مادران شاغل بلکه مادران دیگر نیز کودک خود را به مهد کودک بفرستند.

  • بهره مندی از امکانات آموزش مناسب برای کودکان زیر هفت سال.
  • جبران ضعف ها و کمبودهای احتمالی والدین در امر پرورش کودک مانند بیماری مادر یا عدم آشنایی او با روش های مناسب تربیت کودک و ...
  • استفاده از فرصت هایی برای رشد اجتماعی کودک از جمله ایجاد استقلال، مسئولیت پذیری و ...
  • استفاده از فرصت هایی برای رشد کلامی مانند:شرکت در نمایش ها، خواندن شعرها و سرودهای دسته جمعی ، ایجاد فرصت هایی برای گفتگو با مربیان و کودکان دیگر و ...
  • استفاده از فرصت هایی برای رشد جسمی مانند فعالیت های بدنی، بازی های جسمانی و ...
  • استفاده از فرصت هایی برای رشد ذهنی مانند انجام کارها و بازی هایی که سبب رشد قوای ذهنی می شود.
  • استفاده از فرصت هایی برای رشد عاطفی مانند شناخت و بیان احساسات خود، کنترل احساسات و عواطف، بیان خواسته ها و نیازها و درک احساسات دیگران.
  • کمک به مادران کودکان بر جنب و جوش که به مراقبت بیشتری نیاز دارند.
  • فراهم شدن فرصتی برای مادر تا به خود و کارهایش بپردازد.
  • آماده کردن کودکان برای رفتن به مدرسه.