تحلیل محتوای کیفی آیین نامه های مهدهای کودک بر اساس شاخص های IECD

تحلیل محتوای کیفی آیین نامه های مهدهای کودک بر اساس شاخص های IECD

چکیده مقالات چهارمین سمینار آموزش و سلامت کودکان پیش از دبستان - رشد و تکامل یکپارچه کودکان نگاهی یکپارچه به حقوق کودکان است و از ابعاد مختلف تمامی نیازهای کودکان زیر 9 سال را موردتوجه قرارمی دهد.

این دیدگاه مبتنی بر این اصل است که دوران کودکی حیاتی ترین مرحله رشد و تکامل شخصیت فرداست.

روش: با توجه به ماهیت پژوهش از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش 48 مورد آیین نامه تأسیس، اداره و انحلال مهدهای کودک، دستورالعمل های آموزشی، بهداشتی، واگذاری و مصوبات سازمان بهزیستی کشور از سال 1338 تا سال 1384 است.

یافته ها: بر اساس شاخص های اصلی IECD شامل: بهداشت و سلامت، تغذیه، مراقبت، آموزش و حمایت والدین بررسی کلیه متون ذکرشده نشان داد، توجه به چهار شاخص اول به میزان کافی صورت گرفته است اما به بعد پنجم یعنی حمایت والدین که امروزه به عنوان یکی از مهمترین ابعاد موردتوجه برنامه های جهانی رشد و تکامل قرار می گیرد توجه کافی صورت نگرفته است.

بحث: با توجه به اینکه آیین نامه ها، دستورالعمل ها و مصوبات نقش محوری و تعیین کننده در اتخاذ رویکردهای اجرایی در مهدهای کودک رادارند؛ و نیز با عنایت به اینکه هدف اصلی برنامه IECD یکپارچه سازی ابعاد مختلف رشد و تکامل کودکان است؛ لذا
می بایست جهت ایجاد تغییرات پایدار در جامعه در این زمینه، کار را ابتدا از عرصه سیاست گذاری های کلان آغاز و سپس به ارزشیابی در سطوح اجرایی پرداخت.


نویسندگان مقاله :

1 - (دکتر سید محمدحسین جوادی) استادیاد، گروه مددکاری اجتماعی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی؛تهران، ایران. -
2 - (دکتر محمد نفریه) مدیر کل دفتر کودکان و نوجوانان، سازمان بهزیستی کشور، ایران. -
3 - (طاهره آذری ارقون)کارشناس امور فرهنگی و اجتماعی سازمان جوانان جمعیت هلال احمر، ایران.

 


آمار و اطلاعات

بازدید امروز :180
بازدید دیروز :292
این هفته :1170
این ماه :6706