آمادگی والدین برای سپردن کودک به مهد کودک

بین آماده بودن والدین و آماده شدن کودک برای ورود به مهدکودک ارتباط تنگاتنگی وجود دارد.

مادر باید همان قدری که به فکر آماده کردن کودک برای رفتن به مهدکودک است. خود را نیز آماده کند تا از فرزندش جدا شود و او را به مهدکودک بسپارد.

گاهی اوقات علت جذب نشدن کودک به مهدکودک رفتار نادرست یا نامتناسب مادر است. با برطرف کردن این موارد می توان جذب کودک به مهدکودک را تسهیل کرد.

وقتی تصمیم گرفتند کودک را به مهدکودک بسپارید و تمام تلاش خود را برای انتخاب مهدکودک مناسب و آماده سازی کودک انجام دادید با وجدان راحت کودک را به مهدکودک بسپارید. خودخوری و ناراحتی شما از به مهدکودک فرستادن کودک بر رفتار شما اثر گذاشته و کودک در مهدکودک احساس عدم امنیت خواهد کرد.