چهارچوب کاربردی ارزیابی عملکرد مهد کودک: گامی برای ایجاد زیرساخت مدیریت عملکرد

چهارچوب کاربردی ارزیابی عملکرد مهد کودک: گامی برای ایجاد زیرساخت مدیریت عملکرد

چکیده مقالات چهارمین سمینار آموزش و سلامت کودکان پیش از دبستان - چهارچوب کاربردی ارزیابی عملکرد مهد کودک: گامی برای ایجاد زیرساخت مدیریت عملکرد است.

مدیران مهدهای کودک به طور فزاینده ای به این درک و تفکر دست یافته اند که ارزش یک برنامه ارزیابی جامع و دارای اهداف قابل اندازه گیری، می تواند بر اساس عملکرد موردسنجش و ارزیابی قرار بگیرد. همان طور که فرایند بودجه ریزی و تهیه برنامه مالی
سالانه سر فصل های درآمدها و هزینه های مهدکودک را مشخص می کند، دیگر مقیاس های اندازه گیری نیز می تواند به ما نشان دهد و پیش بینی نماید که مهدکودک و فعالیت های مدیریتی آن در سال بعد، به چه سطحی دست خواهند یافت و عملکرد مهدکودک متناسب با اهداف از پیش تعیین شده مورد ارزیابی قرار و زمینه یادگیری از تجربیات پیشین را فراهم کنند. در این مقاله ابتدا با استفاده از ابزار SWOT فرآیند سه مرحله ای برای ارزیابی عملکرد مهدکودک گرفته تنظیم و سپس یک مطالعه موردی برای یک مهدکودک انجام شد که منجر به شناسایی وضعیت موجود و طراحی وضعیت مطلوب گردید. سپس وضعیت مطلوب در یک حوزه (افزایش رضایت والدین) استخراج گردید.


 نویسندگان مقاله :

1- (عطیه فلاح شهیدی) دانشجوی دکترای کسب وکار گرایش بازاریابی دانشگاه - UMEF


آمار و اطلاعات

بازدید امروز :80
بازدید دیروز :329
این هفته :1171
این ماه :4300